katarzyna.wasyl

6 lutego 2017

OŚWIADCZENIE

OŚWIADCZENIE Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że pan doktor Marek Rabczyński, autor wywiadu zamieszczonego na stronie internetowej Akademii Prywatnej Opieki Zdrowotnej nigdy nie był i nie jest pracownikiem Instytutu Parazytologii […]
20 grudnia 2016

Sesja Sprawozdawcza Instytutu

W dniu 13 grudnia 2016 r. odbyła się wewnętrzna Sesja Sprawozdawcza Instytutu. Pracownicy przedstawili wyniki badań uzyskane w ramach realizacji 22 tematów statutowych, a także aktywność […]
20 grudnia 2016

Nowe Władze Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego

W dniu 6 grudnia 2016 r. w Instytucie Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN odbyło się Zebranie Wyborcze Oddziału Warszawskiego PTP. Przedstawiono sprawozdanie z działalności Oddziału w […]
20 grudnia 2016

Posiedzenie Rady Naukowej

W dniu 6 grudnia 2016 r. w Instytucie Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN odbyło się ostatnie w tym roku Posiedzenie Rady Naukowej. Członkowie Rady dyskutowali nad […]