Nowe Władze Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego

Posiedzenie Rady Naukowej
20 grudnia 2016
Sesja Sprawozdawcza Instytutu
20 grudnia 2016

W dniu 6 grudnia 2016 r.

w Instytucie Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN odbyło się Zebranie Wyborcze Oddziału Warszawskiego PTP. Przedstawiono sprawozdanie z działalności Oddziału w kadencji 2013-2016 i protokół Komisji Rewizyjnej, a także udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi. Następnie przeprowadzono wybory nowych władz Oddziału na następną kadencję. Na Przewodniczącą Oddziału wybrano dr Katarzynę Goździk (Instytut Parazytologii), na Wiceprzewodniczącą dr Małgorzatę Bednarską (Zakład Parazytologii Uniwersytetu Warszawskiego), na sekretarza mgr Aleksandrę Cybulską (Instytut Parazytologii), a na Skarbnika dr Wiolettę Rożej-Bielicką (Zakład Parazytologii Lekarskiej, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny). Do najważniejszych przedsięwzięć Oddziału w bieżącej kadencji będzie należała organizacja XXV Zjazdu Towarzystwa. Zarząd Oddziału zobowiązał się również do organizowania większej liczby zebrań naukowych.