katarzyna.wasyl

20 grudnia 2016

Wizyta w Instytucie Zoologii im. I.I. Schmallhausena w Kijowie

Wizyta w Instytucie Zoologii im. I.I. Schmallhausena w Kijowie W dniach 17-22 października 2016 r. dr hab. Grzegorz Karbowiak przebywał w Instytucie Zoologii im. I.I. Schmallhausena […]
4 listopada 2016

Spotkanie Europejskiej Rady do Spraw Pasożytów Zwierząt Towarzyszących (ESCCAP)

W dniach 19-20 października 2016 odbyła się w Granadzie (Hiszpania) konferencja „Vector-borne Diseases 2016” (Choroby przenoszone przez wektory) zorganizowana przez ESCCAP – Europejską Radę do Spraw […]
4 listopada 2016

XX Festiwal Nauki w Instytucie

  XX Festiwal Nauki w Instytucie Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN Zgodnie z wieloletnią  tradycją pracownicy Instytutu prezentowali swoją wiedzę podczas tegorocznego XX Festiwalu Nauki, który odbywał […]
10 października 2016

Komisja oceniająca działalność Instytutu

W dniach 20-21 września 2016  działalność Instytutu Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN została poddana ocenie przez Komisję powołaną przez Radę Kuratorów Wydziału Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN (Uchwała […]