Stacje Badawcze

Łomna Las

Mgr inż. Elżbieta Frączak - kierownik
tel. 22 751 17 44, 22 751 17 14
Na terenie 34 hektarów Instytut ma 7 budynków wolnych (około 1700 m2), pomieszczenia dla dużych zwierząt doświadczalnych oraz zaplecze badawcze i gospodarczo-warsztatowe. Stacja ta jest bardzo ładnie położona na skraju Narodowego Parku. Doświadczenia przeprowadzane są na kozach, owcach i cielętach. Tematami badań są: biologiczne zwalczanie nicieni żołądkowo-jelitowych, transmisja nicieni płucnych pomiędzy zwierzętami dzikimi a hodowlanymi, określanie parametrów immunologicznych korelujących z zakażeniami pasożytniczymi oraz ocena skuteczności szczepionek rekombinowanych przeciwko motylicy wątrobowej.

Kosewo Górne

Mgr inż. Marek Bogdaszewski - kierownik
mgr Żaneta Steiner-Bogdaszewska
tel. 89 742 43 80

Stacja jest pięknie położona nad jeziorem Kuc, na Mazurach. Na terenie 330 ha Instytut ma fermę około 200 jeleni (Red deer) Cervus elaphus i około 200 danieli (Falow deer) - Dama dama, budynek muzealny poroża oraz budynek laboratoryjny. Ferma ma odłownie i warunki do przeprowadzania badań doświadczalnych.. Badania tu prowadzone dotyczyły metod hodowli jeleniowatych, a obecnie dotyczą głównie zwalczania pasożytów w hodowli jeleniowatych i optymalizacji hodowli tych zwierząt. Na terenie stacji mieści się Muzeum Poroża z diaporamą. Zwiedzający mają możność zobaczyć wpływ pracy hodowlanej i warunków hodowli na poroże oraz oglądać zwierzęta z bliska. Muzeum jest czynne w okresie wiosenno-letnim, gdy zwierzęta znajdują się na obszernych pastwiskach letnich, a zamyka się przed okresem godowym. W Stacji łączy się edukację ekologiczną i parazytologiczną dzieci i młodzieży z różnych szkół. Prowadzone są zarówno wykłady jak i zajęcia praktyczne, a także terenowe umożliwiające bezpośredni kontakt ze zwierzętami w ich środowisku naturalnym.