OŚWIADCZENIE

Sesja Sprawozdawcza Instytutu
20 grudnia 2016
UWAGA NA DETOXIC
14 lutego 2017

OŚWIADCZENIE


Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że pan doktor Marek Rabczyński, autor wywiadu zamieszczonego na stronie internetowej Akademii Prywatnej Opieki Zdrowotnej nigdy nie był i nie jest pracownikiem Instytutu Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN.

Treści zawarte w wywiadzie nie odpowiadają aktualnemu stanowi wiedzy.

Dodatkowo informuję, że Narodowy Instytut Parazytologii nie figuruje w żadnym wykazie placówek naukowych działających w Polsce.

Dyrektor Instytutu Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN