Posiedzenie Rady Naukowej

Seminarium w IP PAN
20 grudnia 2016
Nowe Władze Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego
20 grudnia 2016

W dniu 6 grudnia 2016 r.

w Instytucie Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN odbyło się ostatnie w tym roku Posiedzenie Rady Naukowej. Członkowie Rady dyskutowali nad nową strukturą Instytutu, zapoznali się z wynikami okresowej oceny Instytutu, zaopiniowali wniosek o zatrudnienie dr hab. Justyny Bień na stanowisku profesora nadzwyczajnego IP PAN, zatwierdzili decyzję Dyrektora IP PAN o podziale wyniku finansowego za 2015 r.

Posiedzenie Rady poprzedziła prezentacja multimedialna przygotowana dla upamiętnienia 125. rocznicy urodzin prof. dr hab. Witolda Stefańskiego, patrona Instytutu. Prezentacji towarzyszyła wystawa pamiątek związanych z działalnością Profesora.