Zakłady

Prof. dr hab. Grzegorz Karbowiak - kierownik

Prof. dr hab. Zdzisław Świderski
Dr hab. Zdzisław Laskowski prof. nadzw. IP PAN
Dr hab. Mykola Ovcharenko prof. nadzw. IP PAN
Dr hab. Anna Rocka, prof. nadzw. IP PAN
Dr Witold Jeżewski
Dr Joanna Werszko
Dr Piotr Wróblewski
Mgr Anna Myczka
Mgr Tomasz SzewczykProfil badań

Prowadzone są badania nad biologią, morfologią i ultrastrukturą pasożytów krwi z rodzaju Trypanosoma, Babesia, Hepatozoon, oraz Bartonella u dzikich ssaków, a także biologią kleszczy i pcheł jako ich przenosicieli. Istotna jest bowiem rola drobnych gryzoni i kleszczy jako rezerwuaru i przenosicieli zoonoz człowieka i zwierząt domowych, a także struktura ognisk chorób transmisyjnych i zależności między ich komponentami. W Zakładzie prowadzone są również badania parazytologicznych następstw inwazji biologicznych na przykładzie pasożytów skorupiaków obunogich i ryb z rodziny babkowatych a także analiza porównawcza cykli rozwojowych i ultrastruktury mikrosporydiów pasożytujących u skorupiaków obunogich (Gammaridae).

Na podstawie markerów molekularnych opracowywane są testy diagnostyczne pomocne w określaniu przynależności gatunkowej pasożytów w tkankach żywicieli bez względu na postać rozwojową pasożytów. Testy te są wykorzystywane w badaniach pasożytów owadów, mięczaków, lądowych skorupiaków oraz ssaków wolno żyjących.

Szczególny przedmiot zainteresowania stanowią formy dorosłe i larwalne tasiemców i nicieni, pasożytów antarktycznych kręgowców. Badania z wykorzystaniem metod biologii molekularnej rzucają nowe światło na dotychczasową systematykę i biologię pasożytów antarktycznych.

Prowadzone są również szeroko zakrojone badania ultrastrukturalne i cytochemiczne embryogenezy przywr (Trematoda) i tasiemców (Cestoda), ich rozwoju post-embrionalnego oraz ultrastruktury inwazyjnych stadiow larwalnych. Równolegle prowadzone są badania molekularne tych pasożytniczych płazińców w celu przeanalizowania ich filogenezy, ewolucji i systematyki.Główne kierunki badań:

 1. Biologia, systematyka i zoogeografia helmintów (Zespół badawczy w składzie: dr hab. Zdzisław Laskowski prof. nadzw. IP PAN - kierownik, dr hab. Anna Rocka, prof. nadzw. IP PAN, dr Witold Jeżewski, mgr Anna Myczka)
 2. Mikropasożyty kręgowców i ich wektory (Zespół badawczy w składzie: dr hab. Grzegorz Karbowiak prof. nadzw. IP PAN – kierownik, dr hab. Mykola Ovcharenko prof. nadzw. IP PAN, dr Joanna Werszko, dr Piotr Wróblewski, mgr Tomasz Szewczyk)
 3. Biologia Rozwoju i rozmnażania pasożytów (Zespół badawczy w składzie: prof. dr hab. Z. Świderski- kierownik)

Aktualna działalność badawcza:

 • Mikropasożyty w zbiornikach wodnych poddanych inwazji biologicznej (kierownik: dr hab. M. Ovcharenko, prof. nadzw. IP PAN);
 • Mikropasożyty krwi kręgowców i ich wektory (kierownik: prof. dr hab. G. Karbowiak);
 • Molekularna diagnostyka wybranych sporowców i bakterii u zwierząt dzikich (kierownik: dr hab. Z. Laskowski, prof. nadzw. IP PAN);
 • Występowanie form larwalnych pasożytów (nicieni, tasiemców, przywr i kolcogłowów) u bezkręgowców wybranych środowisk Polski (kierownik: dr W. Jeżewski);
 • Zwierzęta domowe jako rezerwuar Blastocystis hominis (kierownik: dr hab. A. Rocka, prof. nadzw. IP PAN).
 • Ultrastruktura funkcjonalna stadiów rozwojowych przywr i tasiemców w aspekcie filogenetycznym (kierownik: prof. dr hab. Z. Świderski)

Wykorzystywane techniki badawcze:

 • metody parazytologiczne: koproskopia, larwoskopia i badania sekcyjne,
 • metody histologiczne,
 • mikroskopia elektronowa,
 • metody biologii molekularnej: PCR, nestedPCR, genotypowanie, sekwencjonowanie.

Aktualnie realizowane projekty:

Brak

Wybrane publikacje


2020:

 1. Pyziel A.M., Demiaszkiewicz A.W., Osińska B., Dolka I., Anusz K., Laskowski Z. 2020. Polymerase chain reaction – restriction fragment length polymorphism (PCR – RFLP) of 18S rRNA gene for identification of Eimeriabovis (Apicomplexa: Eimeriidae) of European bison, Bison bonasus L. with histopathological correlation. International Journal for Parasitology: Parasites and Wildlife, 12, 13-18, DOI: 10.1016/j.ijppaw.2020.03.008 – 100 pkt
 2. Pyziel A.M., Laskowski Z., Dolka I., Kołodziej-Sobocińska M., Nowakowska J., Klich D., Bielecki W., Żygowska M., Moazzami M., Anusz K., Höglund J. 2020. Large lungworms (Nemaoda: Dictyocaulidae) recovered from the European bison may represent a new nematode subspecies. International Journal for Parasitology: Parasites and Wildlife, 13, 213-220, DOI: 10.1016/j.ijppaw.2020.10.002 – 100pkt
 3. Karbowiak G., Stanko M., Miterpaková M., Hurníková Z., Víchová B. 2020. Ticks (Acari: Ixodidae) ticks parasitizing red foxes (Vulpesvulpes) in Slovakia and new data about subgenus Pholeoixodes occurrence. Acta Parasitologica, 65, 636-643, DOI: 0.2478/s11686-020-00184-4 – 40 pkt
 4. Demiaszkiewicz A.W., Moskwa B., Gralak A., Laskowski Z., Myczka A.W., Kołodziej-Sobocińska M., Kaczor S., Plis-Kuprianowicz E., Krzysiak M., Filip-Hutsch K. 2020. The nematodes Thelazia gulosa Railiet and Henry, 1910 and Thelazia skrjabini Erschov, 1928 as a cause of blindness in european bison (Bison bonasus) in Poland. Acta Parasitologica, 65, 963-968, DOI: 10.1007/s11686-020-00243-w – 40 pkt
 5. Myczka A.W., Jeżewski W., Filip-Hutsch K.J., Pyziel A.M., Kowal J., Demiaszkiewicz A.W., Laskowski Z. 2020. The molecular identification of a new species of tapeworm Taenia lynciscapreoli, in both intermediate and definitive host in Poland. International Journal for Parasitology: Parasites and Wildlife, 11, 213-220, DOI: 10.1016/j.ijppaw.2020.02.010 – 100 pkt
 6. Pyziel A.M., Demiaszkiewicz A.W., Osińska B., Dolka I., Anusz K., Laskowski Z. 2020. Usefulness of PCR–RFLP of 18S rRNA gene for rapid post-mortem diagnostics of highly pathogenic Eimeria spp. (Apicomplexa: Eimeriidae) of European bison, Bison bonasus L. with histopathological correlation. International Journal for Parasitology: Parasites and Wildlife, 12,13-18, DOI: 10.1016/j.ijppaw.2020.03.008 – 100 pkt.
 7. Świderski Z., Conn D.B., Miquel J. 2020. Ultrastructure and cytochemistry of intrauterine embryonic and larval stages of Ityogonimus lorum (Digenea: Brachylaimidae) involving transitory development of ciliated miracidia. Parasitology Research, 119,1583-1595, DOI: 10.1007/s00436-020-06629-z – 70 pkt.
 8. Myczka A.W., Jeżewski W., Filip – Hutsch K.J., Pyziel A.M., Kowal J., Demiaszkiewicz A.W., Laskowski Z. 2020. The morphological and molecular identification of the tapeworm, Taenia lynciscapreoli, in intermediate and definitive hosts in Poland. International Journal for Parasitology: Parasites and Wildlife, 11,213-220, DOI: 10.1016/j.ijppaw.2020.02.010 – 100 pkt.
 9. Werszko J., Szewczyk T., Steiner-Bogdaszewska Ż., Wróblewski P., Karbowiak G., Laskowski Z. 2020. Molecular detection of Megatrypanum trypanosomes in tabanid flies Medical and Veterinary Entomology, 34, 69-73, DOI: 10.1111/mve.12409 – 140 pkt.
 10. Giese E.G., Pinheiro R.H.S., Świderski Z., Miquel J.. 2020. Sperm characters of the aspidogastrean Rohdella amazonica (Aspidogastridae, Rohdellinae), a parasite of the banded puffer fish Colomesus psittacus. Parasitology Research, 119, 137-144, DOI: 10.1007/s00436-019-06479-4 – 70 pkt.

2019:

 1. Bojko J., Ovcharenko M. 2019. Pathogens and other symbionts of the Amphipoda: a review of their taxonomic diversity and pathological significance. Diseases of Aquatic Organisms, 136, 3-36, DOI: 10.3354/dao03321 – 100 pkt.
 2. Filip K.J., Pyziel A.M., Jeżewski W., Myczka A., Demiaszkiewicz A.W., Laskowski Z. 2019. First molecular identification of Taenia hydatigena in in wild ungulates in Poland. Eco Health,16, 1, 161-170, DOI: 10.1007/s10393-019-01392-9 – 70 pkt.
 3. Hildebrand J., Pyrka E., Sitko J., Jeżewski W., Zaleśny G., Tkach V., Laskowski Z. 2019. Molecular phylogeny provides new insights on the taxonomy and composition of Lyperosomum Looss, 1899 (Digenea, Dicrocoeliidae) and related genera. International Journal for Parasitology: Parasites and Wildlife. 9, 90-99. DOI: 10.1016/j.ijppaw.2019.03.020 – 100 pkt.
 4. Karbowiak G., Miklisova D., Stanko M., Werszko J., Hajdul-Marwicz M., Szewczyk T., Rychlik L. 2019 The competition between immatures of Ixodes ricinus and Dermacentor reticulatus (Ixodida: Ixodidae (ticks for rodent hosts. Journal of Medical Entomology, 56 (2), 448-452, doi: 10.1093/jme/tjy188 – 70 pkt.
 5. Kowalec M., Szewczyk T., Welc-Falęciak R., Siński E., Karbowiak G., Bajer A. 2019 Rickettsiales occurrence and co-occurrence in Ixodes ricinus ticks in natural and urban areas. Microbial Ecology, 77. 890-904, https://doi.org/10.1007/s00248-018-1269-y - 100 pkt.
 6. Pyziel A.M., Demiaszkiewicz A.W., Klich D., Laskowski Z. 2019. A morphological and molecular comparison of Eimeria bovis – like oocysts (Apicomplexa: Eimeriidae) from European bison, Bison bonasus L., and cattle, Bos taurus L. and the development of two multiplex PCR assays for their identification. Veterinary Parasitology, 275, 108917, DOI: 10.1016/j.vetpar.2019.08.011 – 140 pkt.
 7. Rocka A. 2019. Cestodes of the genus Tetrabothrius (Tetrabothridea: Tetrabothriidae) from Antarctic flying seabrids. Annals of Parasitology, 65, 423-426, doi:10.17420/ap6504.230 0 40 pkt.
 8. Szewczyk T., Werszko J., Myczka A.W., Laskowski Z., Karbowiak G. 2019. Molecular detection of Anaplasma phagocytophilum in wild carnivores in north-eastern Poland. Parasites and Vectors 12, 465. DOI: 10.1186/s13071-019-3734-y – 100 pkt.
 9. Werszko J., Szewczyk T., Steiner-Bogdaszewska Ż., Laskowski Z., Karbowiak G. 2019. Molecular detection of Anaplasma phagocytophilum in blood-sucking flies (Diptera: Tabanidae) in Poland. Journal of Medical Entomology, 56, 3, 822–827, DOI: 10.1093/jme/tjy217 – 70 pkt.
 10. Werszko J., Szewczyk T., Steiner-Bogdaszewska Ż., Wróblewski P., Karbowiak G., Laskowski Z. 2019. Molecular detection of Megatrypanum trypanosomes in tabanid flies. Medical and Veterinary Entomology, 2019 Sep 30, 1365-2915, DOI: 10.1111/mve.12409 – 100 pkt.

2018:

 1. Bacela-Spychalska K., Wróblewski P., Mamos T., Grabowski M., Rigaud T., Wattier R., Rewicz T., Konopacka A., Ovcharenko M. 2018. Europe-wide reassessment of Dictyocoela (Microsporidia) infecting native and invasive amphipods (Crustacea): molecular versus ultrastructural traits. Scientific Reports, 8: 8945. IF- 4.122
 2. Conn D.B., Świderski Z., Miquel J. 2018. Ultrastructure of digenean trematode eggs (Platyhelminthes: Neoophora): A review emphasizing new comparative data on four European Microphalloidea. Acta Parasitologica, 63, 1-14. IF-1.039
 3. Cybulska A., Skopek R., Kornacka A., Popiołek M., Piróg A., Laskowski Z., Moskwa B. 2018. First detection of Trichinella pseudospiralis infection in raccoon (Procyon lotor) in Central Europe. Veterinary Parasitology, 254, 114-119. IF-2.422
 4. Kuzmina T.A., Tkach V.V., Spraker T.R., Lyons E.T., Kudlai O. 2018. Digeneans of northern fur seals Callorhinus ursinus (Pinnipedia: Otariidae) from five subpopulations on St. Paul Island, Alaska. Parasitology Research, 117, 1079-1086. IF-2.558
 5. Pyziel A.M., Laskowski Z., Höglund J. 2018. An assessment of the use of cox1 and cox3 mitochondrial genetic markers for the identification of Dictyocaulus spp. (Nematoda: Trichostrongyloidea) in wild ruminants. Parasitology Research, 117, 2341-2345. IF-2.558
 6. Pyziel A.M., Dolka I., Werszko J., Laskowski Z., Steiner-Bogdaszewska Ż., Wiśniewski J., Demiaszkiewicz A.W., Anusz K. 2018. Pathological lesions in the lungs of red deer Cervus elaphus (L.) induced by a newly-described Dictyocaulus. Veterinary Parasitology, 261, 22-26. IF-2.422
 7. Solarczyk P., Wojtkowiak-Giera A., Holysz M., Słodkowicz-Kowalska A., Jagodzinski P., Stojecki K., Rocka A., Majewska A.C., Skrzypczak Ł. 2018. New Primers for fast detection of Giardia duodenalis assemblages A and B using Real-time PCR. Acta Protozoologica, 57, 43-48. IF-1.038
 8. Świderski Z., Miquel J., Azzouz-Maache S., Pétavy A.F. 2018. Echinococcus multilocularis (Cestoda, Cyclophyllidea, Taeniidae): functional ultrastructure of the penetration glands and nerve cells within the oncosphere. Parasitology Research, 117, 2653-2663. IF-2.558
 9. Świderski Z., Miquel J., Azzouz-Maache S., Pétavy A.F. 2018. Echinococcus multilocularis (Cestoda, Cyclophyllidea, Taeniidae): origin, differentiation and functional ultrastructure of the oncospheral tegument and hook region membrane. Parasitology Research, 117,783-791. IF-2.558
 10. Tkach V.V., Kinsella J.M., Greiman S.E. 2018. Two new species of Staphylocystoides Yamaguti, 1959 (Cyclophyllidea: Hymenolepididae) from the Masked Shrew Sorex cinereus in North America. Journal of Parasitology, 104,157-167. IF=1.395

2017:

 1. Kloch A., Mierzejewska E., Karbowiak G., Slivinska K., Alsarraf M., Rodo A., Kowalec M., Dwuznik D., Didyk Y., Bajer A. 2017. Origins of recently emerged foci of the tick Dermacentor reticulatus in central Europe inferred from molecular markers. Veterinary Parasitology, 237, 63-69. IF-2.356
 2. Kowalec M., Szewczyk T., Welc-Faleciak R., Siński E., Karbowiak G., Bajer A. 2017. Ticks and the city - are there any differences between city parks and natural forests in terms of tick abundance and prevalence of spirochaetes? Parasites & Vectors 10:573. IF-3.036
 3. Miquel J., Świderski Z., Sripa B., Ribas A. 2017. Ultrastructural characters of the spermatozoon of the liver fluke Opisthorchis viverrini (Poirier, 1886) (Opisthorchiidae). Parasitology Research 116, 2499-2506. IF-2.329
 4. Ovcharenko M., Wróblewski P., Kvach Y., Drobiniak O.2017. Study of Loma acerinae (Microsporidia) detected from three Ponto-Caspian gobies (Gobiidae) in Ukraine. Parasitology Research, 116, 1453-1462. IF-2.329
 5. Pyziel A.M., Laskowski Z., Demiaszkiewicz A.W., Hoglund J. 2017. Phylogeny of Dictyocaulus spp. in wild ruminants with morphological description of Dictyocaulus cervi n. sp. (Nematoda: Trichostrongyloidea) from red deer, Cervus elaphus. Journal of Parasitology 105, 506-518. IF-1.326
 6. Szewczyk T., Werszko J., Steiner-Bogdaszewska Ż., Jeżewski W., Laskowski Z., Karbowiak G. 2017. Molecular detection of Bartonella spp. in deer ked (Lipoptena cervi) in Poland. Parasite & Vectors 10:487, 1-7. IF-3.036
 7. Świderski Z, Miquel J, Azzouz-Maache S, Pétavy AF. 2017. Origin, differentiation and functional ultrastructure of egg envelopes in the cestode Echinococcus multilocularis Leuckart, 1863 (Cyclophyllidea: Taeniidae). Parasitology Research, 116, 1963-1971. IF-2.329

Prof. dr hab. Bożena Moskwa - kierownik

Prof. dr hab. Władysław Cabaj
Prof. dr hab. Aleksander W. Demiaszkiewicz
Dr hab. Justyna Bień-Kalinowska
Dr hab. Jakub Gawor
Dr Anna Stachyra
Mgr Sylwia Grzelak
Mgr Aleksandra Cybulska
Mgr Aleksandra Kornacka
Lek. wet. Katarzyna Filip-Hutsch
Lek wet. Aneta Gralak
Teresa Sitek – starszy technikProfil badań:

Prowadzone są badania nad pasożytami zwierząt wolno żyjących i domowych, ich rozprzestrzenieniem, morfologią, systematyką, diagnostyką różnicową i biologią, a także nad chorobami pasożytniczymi przez nie wywoływanymi, ich epizootiologią, patologią i leczeniem. Oceniane jest również potencjalne ryzyko zarażenia ludzi i zwierząt, a także drogi transmisji pasożytów.

Szczególny przedmiot zainteresowania stanowią pierwotniaki z rodziny Sarcocystidae: Neospora caninum, Toxoplasma gondii, Sarcocystis spp., nicienie z rodzaju Trichinella, nicienie żołądkowo-jelitowe z rodziny Trichostrongylidae (w tym krwiopijny nicień Ashworthius sidemi), nicienie płucne z rodziny Protostrongylidae, nicienie tkankowe z podrodziny Onchocercinae oraz przywry w rodziny Fasciolidae (Parafasciolopsis fasciolaemorpha i Fascioloides magna).

Duże znaczenie dla prowadzonych badań ma genotypowanie izolatów pasożytów uzyskanych od różnych żywicieli, na podstawie wybranych sekwencji nukleotydowych. Istnieje bowiem możliwość wykazania ewentualnych różnic filogenetycznych pomiędzy izolatami otrzymanymi od różnych żywicieli z terenu Polski a izolatami pochodzącymi z innych krajów oraz porównanie otrzymanych wyników z sekwencjami zdeponowanymi w GenBank.

Ważnym kierunkiem badań jest poszukiwanie potencjalnych markerów do diagnozowania i immunoprotekcji przeciw inwazji nicieni z rodzaju Trichinella u ludzi. Wykorzystywane są białka pasożyta w formie natywnej i rekombinowanej.Główne kierunki badań:

 1. Fizjopatologia w układzie pasożyt-żywiciel (Zespół badawczy w składzie: prof. dr hab. Bożena Moskwa - kierownik, prof. dr hab. Władysław Cabaj, dr hab. Justyna Bień-Kalinowska, prof. nadzw. IP PAN, mgr Aleksandra Cybulska, mgr Aleksandra Kornacka);
 2. Inwazje pasożytnicze u zwierząt dzikich i domowych (Zespół badawczy w składzie: prof. dr hab. Aleksander W. Demiaszkiewicz (kierownik), dr hab. Jakub Gawor, prof. nadzw IP PAN, lek. wet. Katarzyna Filip-Hutsch, Teresa Sitek - starszy technik).

Aktualna działalność badawcza:

 • Molekularna diagnostyka gatunków nicieni płucnych (Metastrongyloidea, Protostrongylidae) u kozic (Rupicapra rupicapra tatrica) w Tatrzańskim Parku Narodowym (kierownik: dr hab. Jakub Gawor prof. nadzw. IP PAN);
 • Pasożyty i choroby pasożytnicze dzikich przeżuwaczy (kierownik: prof. dr hab. Aleksander W. Demiaszkiewicz);
 • Występowanie i identyfikacja gatunkowa wybranych pasożytów u zwierząt wolno żyjących w Polsce (kierownik: prof. dr hab. B. Moskwa);
 • Sarcocystis spp. u jeleniowatych żyjących w warunkach fermowych oraz w środowisku otwartym (kierownik: prof. dr hab. Władysław Cabaj);

Wykorzystywane techniki badawcze:

 • metody parazytologiczne: koproskopia, larwoskopia i badania sekcyjne,
 • metody immunologiczne: ELISA, Western blot,
 • metody biologii molekularnej: PCR, nestedPCR, genotypowanie, sekwencjonowanie,
 • techniki z zakresu proteomiki: dwukierunkowa elektroforeza (2DE), dwuwymiarowa fluorescencyjna elektroforeza różnicowa 2D-DIGE, spektrometria mas.

Aktualnie realizowane projekty:

 • Ocena in vitro właściwości immunomodulacyjnych rekombinowanego białka CLP pochodzącego z włośnia Trichinella britovi.( 2020/04/X/NZ6/00084 ) – kierownik: dr inż. Anna Stachyra
 • Występowanie oraz analiza zmienności genetycznej nicieni z rodzaju Trichinella u wolno żyjących zwierząt (2017/25/N/NZ7/02625) (2017-2018) – kierownik: mgr Aleksandra Cybulska;

Wybrane publikacje:


2020:

 1. Cybulska A., Kornacka A., Skopek R., Moskwa B. 2020. Trichinella britovi infection and muscle distribution in free-living martens (Martes spp.) from the Głęboki Bród Forest District, Poland. International Journal for Parasitology: Parasites and Wildlife, 12,176-180, DOI: 10.1016/j.ijppaw.2020.06.003 – 100 pkt.
 2. Cabaj W., Bień-Kalinowska J., Goździk K., Basałaj K., Steiner-Bogdaszewska Ż., Bogdaszewski M., Moskwa B. 2020. Molecular identification of sarcocysts from tissue of fallow deer (Dama dama) farmed in the open pasture system based on ssu rRNA gene. Acta Parasitologica, 65, 354-360, DOI: 10.2478/s11686-019-00159-0 – 40 pkt.
 3. Pyziel A.M., Demiaszkiewicz A.W., Osińska B., Dolka I., Anusz K., Laskowski Z. 2020. Usefulness of PCR–RFLP of 18S rRNA gene for rapid post-mortem diagnostics of highly pathogenic Eimeria spp. (Apicomplexa: Eimeriidae) of European bison, Bison bonasus L. with histopathological correlation. International Journal for Parasitology: Parasites and Wildlife, 12, 13-18, DOI: 10.1016/j.ijppaw.2020.03.008 – 100 pkt.
 4. Kornacka A., Moskwa B., Werner A., Nowosad P., Jankowska W., Cybulska A., Majewska A.C. 2020. The seroprevalence of Toxoplasma gondii in wild boars from three Voivodeships in Poland, MAT Analyses. Acta Parasitologica, 65, 490-495, DOI: 10.2478/s11686-020-00185-3 – 40 pkt.
 5. Terenina N.B., Kreshchenko N.D., Mochalova N.V., Nefedova D., Voropaeva E.L., Movsesyan S.O., Demiaszkiewicz A., Yashin V.A., Kuchin A.V. 2020. The New Data on the Serotonin and FMRFamide Localization in the Nervous System of Opisthorchis felineus Metacercaria. Acta Parasitologica, 65, 361-374, DOI: 10.2478/s11686-019-00165-2 – 40 pkt.
 6. Myczka A.W., Jeżewski W., Filip – Hutsch K.J., Pyziel A.M., Kowal J., Demiaszkiewicz A.W., Laskowski Z. 2020. The morphological and molecular identification of the tapeworm, Taenia lynciscapreoli, in intermediate and definitive hosts in Poland. International Journal for Parasitology: Parasites and Wildlife, 11, 213-220, DOI: 10.1016/j.ijppaw.2020.02.010 – 100 pkt.
 7. Filip-Hutsch K., Czopowicz M., Świsłocka M., Ratkiewicz M., Borkowska A., Kowalczyk R., Demiaszkiewicz, A.W. 2020. Patterns of parasite eggs, oocysts and larvae shedding by moose in the Biebrza marshland (NE Poland). International Journal for Parasitology: Parasites and Wildlife, 11:191-197. DOI: 10.1016/j.ijppaw.2020.02.007 – 100 pkt.
 8. Krzysiak M.K., Demiaszkiwicz A.W., Larska M., Tomana J., Anusz K. 2020. Parasitological monitoring of European bison (Bison bonasus) from three forests of north-eastern Poland between 2014 and 2016. Journal of Veterinary Research, 64, 103-110, DOI: 10.2478/jvetres-2020-0022 – 40 pkt.
 9. Demiaszkiewicz A.W., Pyziel A.M., Lachowicz J., Filip-Hutsch K. 2020. Occurrence of tapeworms Moniezia benedeni (Moniez, 1879) in European bison Bison bonasus L. in Białowieża Primeval Forest. Annals of Parasitology, 66, 107-109, DOI: 10.17420/ap6601.244 - 40 pkt.
 10. Demiaszkiewicz A. W., Pyziel A. M., Filip-Hutsch K., Januszczak M., Olech W. 2020. Parasitological monitoring of European bison in the Bieszczady Mountains. Medycyna Weterynaryjna-Veterinary Medicine-Science and Practice, 76,111-114, DOI: 10.21521/mw.6363 – 20 pkt.

2019:

 1. Cybulska A., Kornacka A., Moskwa B. 2019. The occurrence and muscle distribution of Trichinella britovi in raccoon dogs (Nyctereutes procyonoides) in wildlife in the Głęboki Bród Forest District, Poland. International Journal for Parasitology: Parasites and Wildlife, 9, 149-153, DOI:10.1016/j.ijppaw.2019.05.003 - 100 pkt.
 2. Filip K.J., Pyziel A.M., Jeżewski W., Myczka A., Demiaszkiewicz A.W., Laskowski Z. 2019. First molecular identification of Taenia hydatigena in in wild ungulates in Poland. Eco Health,16, 1, 161-170, DOI: 10.1007/s10393-019-01392-9 – 70 pkt.
 3. Filip-Hutsch K., Hutsch T., Kolasa S., Demiaszkiewicz A.W. 2019. First description of histopathological lesions associated with fatal infection of moose (Alces alces) with liver fluke Parafasciolopsis fasciolaemorpha Ejsmont, 1932. Journal of Veterinary Research, 63, 4, 549-554, DOI: 10.2478/jvetres-2019-0068 – 40 pkt.
 4. Gawor J. 2019. Tasiemiec księżnej pani - prawdziwe i wydumane pasożytnicze zagrożenia odzwierzęce. Magazyn Weterynaryjny, 28, 34-39.
 5. Grzybek M., Cybulska A., Tołkacz K., Alsarraf M., Behnke-Borowczyk J., Szczepaniak K., Strachecka A., Paleolog J., Moskwa B., Behnke J.M., Bajer A. 2019. Seroprevalence of Trichinella spp. infection in bank voles (Myodes glareolus) – A long term study. International Journal for Parasitology: Parasite and Wildlife, 9, 144-148; DOI: 10.1016/j.ijppaw.2019.03.005 - 100 pkt.
 6. Laurimäe T., Kinkar L., Romig T., Umhang G., Casulli A., Omer R.A., Sharbatkhori M., Mirhendi H., Ponce-Gordo F., Lazzarini L., Viviana Soriano S., Varcasia A., Rostami- Nejad M., Andresiuk V., Maravilla P., Miguel Gonzalez L., Dybicz M., Gawor J., Šarkunas M., Šnabel V., Kuzmina T., Beigom Kia E., Saarma U. 2019. Analysis of nad2 and nad5 enables reliable identification of genotypes G6 and G7 within the species complex Echinococcus granulosus sensu lato. Infection, Genetics et Evolution, 74, 103941, doi.org/10.1016/j.meegid.2019.103941. – 100 pkt.
 7. Miltko R., Kowalik B., Kędzierska A., Demiaszkiewicz A.W., McEwan N.R., Obidziński A., Bełżecki G. 2019. Effect of seasonal diet composition changes on the characteristics of gastrointestinal tract contents of Eurasian beaver (Castor fiber). Journal of Animal and Feed Sciences, 28, 392-397, DOI: 10.22358/jafs/114435/2019 - 40 pkt.
 8. Pyziel A.M., Demiaszkiewicz A.W., Klich D., Laskowski Z. 2019. A morphological and molecular comparison of Eimeria bovis – like oocysts (Apicomplexa: Eimeriidae) from European bison, Bison bonasus L., and cattle, Bos taurus L. and the development of two multiplex PCR assays for their identification. Veterinary Parasitology, 275, 108917, DOI: 10.1016/j.vetpar.2019.08.011 – 140 pkt.
 9. Stachyra A., Zawistowska-Deniziak A., Basałaj K., Grzelak S., Gondek M., Bień-Kalinowska J. 2019. The Immunological Properties of Recombinant Multi-Cystatin-Like Domain Protein From Trichinella britovi Produced in Yeast. Frontiers in Immunology, 10, 2420. DOI:10.3389/fimmu.2019.02420. eCollection 2019 - 140 pkt.
 10. Tajchman K., Bogdaszewski M., Kowalczuk-Vasilew E. 2019. Effects of supplementation with different levels of Ca and P on mineral conent of first antler, bone, muscle and liver of farmed fallow deer (Dama dama). Candian Journal of Animal Science, DOI: 10.1139/CJAS-2018-0234 – 40 pkt.
 11. Tajchman K., Bogdaszewski M., Kowalczuk-Vasilew E., Dąbrowski R. Impact of day length and total protein content in the diet of farmed fallow deer (Dama dama) on their plasma mineral level and haematological indices. 2019. Applied Ecology and Environmental Research 17 (6), 14729-14750, DOI: http://dx.doi.org/10.15666/aeer/1706-1472914750 - 40 pkt.
 12. Tajchman K., Steiner-Bogdaszewska Ż., Kowalczuk-Vasilev E., Dąbrowski R. 2019. Effect of Ca and P supplementation on the haematological parameters and content of selected minerals in the blood of young farmed fallow deer males (Dama dama). Biologia, 1–11 - 40 pkt.
 13. Werszko J., Szewczyk T., Steiner-Bogdaszewska Ż. , Laskowski Z., Karbowiak G. 2019. Molecular detection of Anaplasma phagocytophilum in blood-sucking flies (Diptera: Tabanidae) in Poland. Journal of Medical Entomology, 56, 3, 822–827, DOI: 10.1093/jme/tjy217 – 70 pkt.
 14. Werszko J., Szewczyk T., Steiner-Bogdaszewska Ż. , Wróblewski P., Karbowiak G., Laskowski Z. 2019. Molecular detection of Megatrypanum trypanosomes in tabanid flies. Medical and Veterinary Entomology, 2019 Sep 30, 1365-2915, DOI: 10.1111/mve.12409 – 100 pkt.

2018:

 1. Bełżecki G., Miltko R., Kowalik B., Demiaszkiewicz A.W. , Lachowicz J., Giżejewski Z., Obidzinski A., McEwan N.R. 2018. Seasonal variations of the digestive tract of the Eurasian beaver Castor fiber. Mammal Research, 63, 21-31. IF-1.299
 2. Cybulska, A. Skopek, R., Kornacka A. , Popiolek M., Pirog A., Laskowski Z., Moskwa B. 2018. First detection of Trichinella pseudospiralis infection in raccoon (Procyon lotor) in Central Europe. Veterinary Parasitology, 254, 114-119. IF-2.422
 3. Demiaszkiewicz A. , Bielecki W., Rodo A., Pyziel A.M. , Filip K.J. 2018. Parasitofauna of European bison Bison bonasus (L.) in Borecka Forest. Medycyna Weterynaryjna-Veterinary Medicine-Science and Practice, 74, 253-256. IF- 0.197
 4. Demiaszkiewicz A. , Kowalczyk R., Filip K. , Pyziel A.M. 2018. Fascioloides magna: a parasite of roe deer in Bory Zielonogórskie. Medycyna Weterynaryjna-Veterinary Medicine-Science and Practice, 74, 257-260. IF- 0.197
 5. Gondek M., Bień J. , Nowakowski Z. 2018. Use of ELISA and Western blot for serological detection of antibodies to E-S antigens of Trichinella spiralis muscle larvae in sera of swine experimentally infected with Trichinella spiralis. Veterinary Immunology and Immunopathology, 203, 13-20. IF-1.632
 6. Kołodziej-Sobocińska M., Demiaszkiewicz A.W. , Pyziel A.M. , Kowalczyk R. 2018. Increased parasitic load in European bison (Bison bonasus) released from captivity - implications for reintroduction programs. EcoHealth, 15, 467-471. IF-2,649
 7. Kornacka A. , Cybulska A. , Moskwa B. 2018. Comparison of sensitivity of two premers sets for the detection of Toxoplasma gondii DNA in wildlife. Acta Parasitologica, 63, 635-640. IF-1.039
 8. Moskwa B. , Kornacka A. , Cybulska A. , Cabaj W. , Reiterova K., Bogdaszewski M. , Steiner-Bogdaszewska Ż. , Bień J. 2018. Seroprevalence of Toxoplasma gondii and Neospora caninum infection in sheep, goats and fallow deer farmed on the same area. 2018. Journal of Animal Sience, 96, 2468-2473. IF-1.711
 9. Pyziel A. , Bjorck S., Wiklund R., Skarin M., Demiaszkiewicz A. , Hoglund J. 2018. Gastrointestinal parasites of captive European bison Bison bonasus (L.) with a sign of reduced efficacy of Haemonchus contortus to fenbendazole. Parasitology Research, 117, 295-302. IF-2.558
 10. Pyziel A.M. , Dolka I., Werszko J., Laskowski Z., Steiner-Bogdaszewska Ż. , Wiśniewski J., Demiaszkiewicz A.W. , Anusz K. 2018. Pathological lesions in the lungs of red deer Cervus elaphus (L.) induced by a newly-described Dictyocaulus. Veterinary Parasitology, 261, 22-26. IF-2.422
 11. Sulima A., Savijoki K., Bień J. , Näreaho A., Sałamatin R., Conn D.B., Młocicki D. 2018. Comparative Proteomic Analysis of Hymenolepis diminuta Cysticercoid and Adult Stages. Frontiers in Microbiology, 15;8:2672. IF-4.019

2017:

 1. Cabaj W. , Bień J. , Bogdaszewski M. , Steiner-Bogdaszewska Ż. , Moskwa B. Potential impact of Neospora caninum infection on farm productivity of fallow deer (Dama dama). Small Ruminants Research, 156, 78-81. IF-0.947
 2. Demiaszkiewicz A.W. , Merta D., Kobielski J., Pyziel A.M. , Filip K.J. 2017. Expansion of Ashworthius sidemi in red deer and roe deer from the Lower Silesian Wilderness and its impact on infection with other gastrointestinal nematodes. Acta Parasitologica, 62, 853-857. IF-1.160
 3. Gawor J. , Borecka A. 2017. Quantifying the risk of zoonotic geohelminth infections for rural household inhabitants in central Poland. Ann. Agric. Environ. Med. 24, 44-48.
 4. Gawor J. , Gromadka R., Zwijacz-Kozica T., Zięba F. 2017. A modified method for molecular identification of Baylisascaris transfuga in European brown bears (Ursus arctos). Parasitology Research, 116, 3447-3452. IF-2.329
 5. Gondek M., Bień J. , Nowakowski Z. 2017. Detection of experimental swine trichinellosis using commercial ELISA test. Polish Journal of Veterinary Sciences, 20, 445-454. IF- 0.697
 6. Pyziel A.M. , Laskowski Z., Demiaszkiewicz A.W. , Hoglund J. 2017. Phylogeny of Dictyocaulus spp. in wild ruminants with morphological description of Dictyocaulus cervi n. sp. (Nematoda: Trichostrongyloidea) from red deer, Cervus elaphus. Journal of Parasitology, 105, 506-518. IF- 1.326
 7. Sałamatin R., Kowal J., Nosal P., Kornaś S., Cielecka D., Jańczak D., Patkowski4 W., >Gawor J., Kornyushin V., Gołąb E., Šnábel V. 2017. Cystic echinococcosis in Poland: genetic variability and the first record of Echinococcus granulosus sensu stricto (G1 genotype) in the country. Parasitology Research, 116, 3077-3085. IF-2.329
 8. Goździk K., Odoevskaya I.M., Movsesyan S.O., Cabaj W. 2017. Molecular identification of Trichinella isolates from wildlife animals of the Russian Arctic territories; a new host record. Helminthologia, 54, 11-16. IF-0.609
 9. Laurimäe T., Kinkar L., Romig T., Omer R.A., Casullid A., Umhang G., Gasser R.B., Jabbar A., Sharbatkhori M., Mirhendi H., Ponce-Gordo F., Lazzarini L.J., Soriano S.V., Varcasia A., Nejad M.R., Andresiuk V., Maravilla P., González L.M., Dybicz M., Gawor J., Šarkūnas M., Šnábel V., Kuzmina T., Saarma U. 2018. The benefits of analysing complete mitochondrial genomes: Deep insights into the phylogeny and population structure of Echinococcus granulosus sensu lato genotypes G6 and G7. Infection, Genetics and Evolution, 64, 85-94. IF-2.545
 10. Łukasik I., Kornacka A., Goławska S., Sytykiewicz H., Sprawka I., Wójcicka A. 2017. Effects of Acyrtosiphon pisum (Harris) infestation on the hydrogen peroxide content and activity of antioxidant enzymes in Fabaceae plants. Allelopathy Journal, 40, 143-150. IF=1,050
 11. Moskwa B., Bień J., Kornacka A., Cybulska A., Goździk K., Krzysiak MK, Reiterova K, Cabaj W. 2017. First Toxoplasma gondii isolate from an aborted foetus of European bison (Bison bonasus bonasus L.). Parasitology Research, 116, 2457-2461. IF-2.329
 12. Sulima A., Bień J., Savijoki K., Näreaho A., Salamatin R., Conn D.B., Mlocicki D. 2017. Identification of immunogenic proteins of the cysticercoid of Hymenolepis diminuta. Parasites & Vectors, 10(1):577. IF- 3.035

Prof. dr hab. Mieczysława Boguś - kierownik

Prof. dr hab. Halina Wędrychowicz
Dr hab. Daniel Młocicki, prof. nadzw. IP PAN
Dr inż. Katarzyna Basałaj
Dr inż. Anna Zawistowska-Deniziak
Dr inż. Agnieszka Wesołowska
Dr Michalina Kazek
Dr Emilia Włoka
Dr Anna Wrońska
Dr Agata Kaczmarek
Mgr inż. Alicja Kalinowska
Mgr Przemysław WilkowskiProfil badań

Badane są zagadnienia związane z wzajemnym oddziaływaniu pasożyta i żywiciela: procesy biochemiczne, immunologiczne i molekularne zachodzące w układzie pasożyt-żywiciel, procesy chorobowe wywoływane przez pasożyta i reakcje obronne żywiciela. Badania prowadzone są w dwóch układach: grzyb entomopatogenny (Conidiobolus coronatus) - owad oraz pasożytniczy płaziniec (Fasciola hepatica) - ssak.

Grzyby entomopatogenne produkujące mikotoksyny budzą szczególne zainteresowanie jako potencjalne źródło nowej generacji insektycydów, dlatego w układzie badawczym Conidiobolus coronatus – owad badane są mechanizmy porażania owadów oraz ich reakcje obronne. Ogromne znaczenie ma identyfikacja oraz określenie roli metabolitów grzybowych w upośledzaniu funkcjonowania układu odpornościowego owadów. Wykazanie obecności wielu substancji wytwarzanych przez C. coronatus jak: alkohol benzylowy, kwas oktanowy, dodakanol, kwas kaprylowy, harmina, nor-harmina, których udział w infekcji nie został dotąd poznany daje nowe możliwości badawcze.

W układzie doświadczalnym Fasciola hepatica – ssak prowadzone są badania nad immunoprewencją inwazji z wykorzystaniem białek natywnych i rekombinowanych, właściwościami immunomodulacyjnymi białek pasożytów w interakcji z makrofagami ssaków, określeniem wpływu komórek nabłonka jelita oraz ich interakcji z komórkami prezentującymi antygen (APC) na indukcję lokalnej odpowiedzi immunologicznej podczas inwazji pasożytniczej. Najnowsze badania dotyczące immunomodulacyjnych właściwości białek płazińców (F. hepatica, Hymenolepis diminuta) wskazują, że mogą one być wykorzystane do bezpośredniego manipulowania procesów immunologicznych w chorobach ludzi o podłożu autoimmunologicznym.Główne kierunki badań:

 1. Molekularne podstawy immunoprewencji inwazji pasożytniczych (Zespół badawczy w składzie: prof. dr hab. Halina Wędrychowicz - kierownik, dr hab. Daniel Młocicki, prof. nadzw. IP PAN, dr Katarzyna Basałaj, dr inż. Anna Zawistowska-Deniziak, dr Agnieszka Wesołowska, mgr Alicja Sielicka, mgr Przemysław Wilkowski)
 2. Mechanizmy oddziaływania grzybów entomopatogennych na owady (Zespół badawczy w składzie: prof. dr hab. Mieczysława Boguś - kierownik, dr Michalina Kazek, dr Emilia Włóka, dr Anna Wrońska, dr Agata Kaczmarek)

Aktualna działalność badawcza:

 • Wpływ infekcji entomopatogennym grzybem Conidiobolus coronatus oraz topikalnego podania jego dwóch metabolitów (harmanu i norharmanu) na poziom wybranych markerów stanu zapalnego w hemolimfie larw Galleria mellonella (kierownik: prof. dr hab. M. Boguś);
 • Immunoprewencja inwazji helmintów (kierownik: prof. dr hab. H. Wędrychowicz);
 • Klonowanie i ekspresja białek pasożytniczych helmintów (kierownik: prof. dr hab. H. Wędrychowicz).

Wykorzystywane techniki badawcze:

 • metody parazytologiczne: koproskopia i badania sekcyjne,
 • mikroskopia świetlna i fluorescencyjna,
 • metody immunologiczne: ELISA, Western blot,
 • metody biologii molekularnej: PCR, nestedPCR, klonowanie i ekspresja białek helmintów w układzie prokariotycznym (E. coli) i eukariotycznym (P. pastoris i S. cerevisiae),
 • techniki z zakresu proteomiki: dwukierunkowa elektroforeza (2DE), spektrometria mas, analiza chromatograficzna: chromatografia gazowa sprzężona ze spektroskopią mas (GC/MS), chromatografia cieczowa sprzężona ze spektroskopią mas (LC/MS),
 • cytometria przepływowa.

Aktualnie realizowane projekty:

 • Wpływ płci żywiciela na odpowiedź immunologiczną i protekcję po doustnej immunizacji proteazą cysteinową Fasciola hepatica i zarażeniu tym pasożytem. 2019/35/B/NZ6/04003 (OPUS)
  Grant realizowany w konsorcjum: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Biotechnologii i Antybiotyków (lider); Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN; Instytut Genetyki Roślin PAN; kierownik projektu jest dr hab. Małgorzata Joanna Kęsik-Brodacka z Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ – Instytut Biotechnologii i Antybiotyków)
  Zadanie: analiza lokalnej i obwodowej odpowiedzi immunologicznej i stopnia protekcji przed motylicą wątrobową oraz ocena zmian histopatologicznych w obrębie śluzówki jelita. – dr Agnieszka Wesołowska;
 • Wykorzystanie larw Galleria mellonella jako alternatywy dla ssaczych modeli badawczych- oznaczenie wybranych cytokino-podobnych białek w hemocytach po infekcji grzybem Conidiobolus coronatus oraz po ekspozycji na jego metabolity. 2019/35/D/NZ6/01685 (SONATA), (2020-2023), kierownik: dr inż. Anna Wrońska;
 • Nowe narzędzie diagnostyczne medycyny ludzkiej i weterynaryjnej – test diagnostyczny do wykrywania inwazji robaka skórnego (0106/L-9/2017, NCBiR, LIDER IX) (2019-2022),kierownik: dr inż. Anna Zawistowska-Deniziak;
 • Białka pasożytów jako alternatywne metody terapii chorób autoimmunizacyjnych. (2018/29/N/NZ6/01670) (2019-2022), kierownik: mgr inż. Alicja Kalinowska;
 • Immuno-zależne i niezależne mechanizmy działania białek pasożytniczych prowadzące do przywrócenia równowagi glukozowej/lipidowej w organizmie. (1657/MOB/V/2017/0) (2019-2022), kierownik: dr inż. Anna Zawistowska-Deniziak.

Wybrane publikacje:


2020:

 1. Stachyra A., Grzelak S., Basałaj K., Zawistowska-Deniziak A., Bień-Kalinowska J. 2020. Immunization with a recombinant protein of Trichinella britovi 14-3-3- triggers an immune response but no protection in mice. Vaccines, 588, 1-14, DOI:10.3390/vaccines8030515 – 140 pkt
 2. Cerkowniak M., Boguś M.I., Włóka E., Stepnowski P., Gołębiowski M. 2020. The composition of lipid profiles in different developmental stages of Dermestes ater and Dermestes maculatus and their susceptibility to the entomopathogenic fungus Conidiobolus coronatus. Phytoparasitica, 48,247-260, DOI: 10.1007/s12600-020-00789-5 – 40 pkt.
 3. Cabaj W., Bień-Kalinowska J., Goździk K., Basałaj K., Steiner-Bogdaszewska Ż., Bogdaszewski M., Moskwa B. 2020. Molecular identification of sarcocysts from tissue of fallow deer (Dama dama) farmed in the open pasture system based on ssu rRNA gene. Acta Parasitologica, 65, 354-360, DOI: 10.2478/s11686-019-00159-0 – 40 pkt.
 4. Staniszewska M., Sobiepanek A., Małgorzata G., Peña-Cabrera E., Arroyo-Córdoba I.J., Kazek M., Kuryk. Wieczorek M., Koronkiewicz M., Kobiela T., Ochal Z. 2020. Sulfone derivatives enter the cytoplasm of Candida albicans sessile cells. European Journal of Medicinal Chemistry, 191, 112139, DOI: 10.1016/j.ejmech.2020.112139 – 140 pkt.
 5. Buffoni L., Piva M.M., Baska P., Januszkiewicz K., Norbury L.J., Prior K.C., Dezen, D., Silva, A.S., Wędrychowicz H., Mendes R.E. 2020. Immunization with the recombinant myosin regulatory light chain (FhrMRLC) in Adjuplex® adjuvant elicits a Th1-biased immune response and a reduction of parasite burden in Fasciola hepatica infected rats. Parasitology International, 75, 102037, DOI: 10.1016/j.parint.2019.102037 – 70 pkt.
 6. Staniszewska M., Gizińska M., Kazek M., de Jesús González-Hernández R., Ocha, Z., Mora-Montes H.M. 2020. New antifungal 4-chloro-3-nitrophenyldifluoroiodomethyl sulfone reduces the Candida albicans pathogenicity in the Galleria mellonella model organism. Brazilian Journal of Microbiology, 51, 5-14, DOI: 10.1007/s42770-019-00140-z – 70 pkt.
 7. Kazek M., Kaczmarek A., Wrońska A.K., Boguś M.. 2020. Conidiobolus coronatus induces oxidative stress and autophagy response in Galleria mellonella larvae. PLoS ONE, 15: Article number e0228407, DOI: 10.1371/journal.pone.0228407 – 100 pkt.
 8. Wrońska A.K., Boguś M.I. 2020. Heat shock proteins (HSP 90, 70, 60, and 27) in Galleria mellonella (Lepidoptera) hemolymph are affected by infection with Conidiobolus coronatus (Entomophthorales). PLoS ONE, 15: e0228556, DOI: 10.1371/journal.pone.0228556 – 100 pkt.
 9. Kaczmarek A., Boguś M.I., Włóka E., Wrońska A.K., Krawiel A., Kazek M., Zalewska K., Kłocińska-Biały K., Sobocińska M., Gliniewicz A., Mikulak E., Matławska M. 2020. The interaction between cuticle free fatty acids (FFAs) of the cockroaches Blattella germanica and Blatta orientalis and hydrolases produced by the entomopathogenic fungus Conidiobolus coronatus. PloS ONE, 15, 0235785, DOI: 10.1371/journal.pone.0235785 – 100 pkt.

2019:

 1. Bąska, P., Zawistowska-Deniziak, A., Norbury, L.J. , Wiśniewski, M., Januszkiewicz, K. 2019. Fasciola hepatica isolates induce different immune responses in unmaturated bovine macrophages. Journal of Veterinary Research, 63, 1, 63 –70, https://doi.org/10.2478/jvetres-2019-0011 - 40 pkt.
 2. Buffoni L., Piva M.M., Bąska P., Januszkiewicz K., Norbury L.J. , Prior K.C., Dezen D., Silva A.S., Wedrychowicz H. , Mendes R.E. 2019. Immunization with the recombinant myosin regulatory light chain (FhrMRLC) in Adjulex® adjuvant elicits a Th1-biased immune response and a reduction of parasite burden in Fasciola hepatica infected rats. Parasitology International, DOI: https://doi.org/10.116/j.parint.2019.102037 - 70 pkt.
 3. Długosz, E., Basałaj, K. , Zawistowska-Deniziak, A. 2019. Cytokine production and signalling in human THP-1 macrophages is dependent on Toxocara canis glycans. Parasitology Research, 118, 10, 2925-2933 https://doi.org/10.1007/s00436-019-06405-8 -70 pkt.
 4. Kazek M. , Kaczmarek A. , Wrońska A.K. , Boguś M.I. 2019. Diet influences the bacterial and free fatty acid profiles of the cuticle of Galleria mellonella larvae. PloS ONE, 14, 2, e0211697. DOI:10.1371/journal.pone.0211697- 100 pkt.
 5. Norbury L. , Basałaj K. , Bąska P., Zawistowska-Deniziak A. , Kalinowska A. , Wilkowski P. , Wesołowska A. , Wędrychowicz H. 2019. Generation of a single-chain variable fragment phage display antibody library from naïve mice panned against Fasciola hepatica antigens. Experimental Parasitology 2019, 107737, Oct; 205:107737. https://doi.org/10.1016/j.exppara.2019.107737- 70 pkt.
 6. Norbury L.J. , Basałaj K. , Bąska P., Kalinowska A. , Zawistowska-Deniziak A. , Yap H.Y., Wilkowski P. , Wesołowska A. , Wędrychowicz H. 2019. Construction of a novel phage display antibody library against Fasciola hepatica, and generation of a single-chain variable fragment specific for F. hepatica cathepsin L1. Experimental Parasitology, 198, 87-94, https://doi.org/10.1016/j.exppara.2019.02.001 - 70 pkt.
 7. Nowak R.M., Jastrzębski J.P., Kuśmirek W., Sałamatin R., Rydzanicz M., Sobczyk-Kopcioł A., Sulima-Celińska A., Paukszto Ł., Makowczenko K.G., Płoski R., Tkach V.V., Basałaj K. , Młocicki D. 2019. Hybrid de novo whole-genome assembly and annotation of the model tapeworm Hymenolepis diminuta. Scientific Data, 6:302, https://doi.org/10.1038/s41597-o19-0311-3 - 140 pkt.
 8. Stachyra A., Zawistowska-Deniziak A. , Basałaj K. , Grzelak S., Gondek M., Bień-Kalinowska J. 2019. The Immunological Properties of Recombinant Multi-Cystatin-Like Domain Protein From Trichinella britovi Produced in Yeast. Frontiers in Immunology, 10, 2420. DOI:10.3389/fimmu.2019.02420. eCollection 2019 - 140 pkt.
 9. van der Zande, H.J.P., Zawistowska-Deniziak A. , Guigas, B., 2019. Immune Regulati of Metabolic Homeostasis by Helminths and Their Molecules. Trends in Parasitology, 35, 10, 795- 808, https://doi.org/10.1016/j.pt.2019.07.014 - 140 pkt.
 10. Wesołowska A. , Basałaj K. , Zawistowska-Deniziak A. , Januszkiewicz K., Kozak Ljunggren M., Jedlina L., Wędrychowicz H. 2019. The failure of DNA prime/protein boost regime and CTLA-4 mediated targeting to improve the potency of DNA vaccine encoding Fasciola hepatica phosphoglycerate kinase in sheep. Veterinary Immunology and Immunopathology, 217, 109941. https://doi.org/10.1016/j.vetimm.2019.109941 - 70 pkt.
 11. Wrońska A.K. , Boguś M.I. 2019. Harman and norharman, metabolites of the entomopathogenic fungus Conidiobolus coronatus (Entomophthorales), affect the serotoninlevels and phagocytic activity of hemocytes, insect immunocompetent cells, in Galleria mellonella (Lepidoptera). Cell & Bioscience, 9, 1, 29. DOI: 10.1186/s13578-019-0291-1 – 100 pkt.
 12. Zielińska, D., Długosz, E., Zawistowska-Deniziak A. 2019. Functional Properties of Food Origin Lactobacillus in the Gastrointestinal Ecosystem - In Vitro Study. Probiotics and Antimicrobial Proteins, 11, 3, 820-829, https://doi.org/10.1007/s12602-018-9458-z -70 pkt.

2018:

 1. Cerkowniak M., Boguś M.I. , Włóka E. , Stepnowski P., Gołębiowski M. 2017. Application of headspace solid-phase microextraction followed by gas chromatography coupled with mass spectrometry to determine esters of carboxylic acids and other volatile compounds in Dermestes maculatus and Dermestes ater lipids. Biomedical Chromatography, 32, 1-13. IF- 1.688
 2. Norbury L.J. , Basałaj K. , Zawistowska-Deniziak A. , Sielicka A. , Wilkowski P. , Wesołowska A. , Smooker P.M., Wędrychowicz H. 2018. Intranasal delivery of a formulation containing stage-specific recombinant proteins of Fasciola hepatica cathepsin L5 and cathepsin B2 triggers an anti-fecundity effect and an adjuvant-mediated reduction in fluke burden in sheep. Veterinary Parasitology, 258, 14-23. IF-2.422
 3. Sulima A., Savijoki K., Bień J., Näreaho A., Sałamatin R., Conn D.B., Młocicki D. 2018. Comparative proteomic analysis of Hymenolepis diminuta cysticercoid and adult stages. Frontiers in Microbiology, 15, 8:2672. IF- 4.019
 4. Wrońska A.K. , Boguś M.I. , Włóka E. , Kazek M. , Kaczmarek A. , Zalewska K. 2018. Cuticular fatty acids of Galleria mellonella (Lepidoptera) inhibit fungal enzymatic activities of pathogenic Conidiobolus coronatus. PLoS One, 8;13(3):e0192715. IF- 2.766
 5. Wesołowska A. , Basałaj K. , Norbury L.J. , Sielicka A. , Wędrychowicz H. , Zawistowska-Deniziak A. 2018. Sex and vaccination: Insights from female rats vaccinated with juvenile-specific proteases from Fasciola hepatica. Veterinary Parasitology, 255, 91-96. IF-2.422
 6. Wesołowska A. , Basałaj K. , Norbury L.J. , Sielicka A. , Wędrychowicz H. , Zawistowska-Deniziak A. 2018. Vaccination against Fasciola hepatica using cathepsin L3 and B3 proteases delivered alone or in combination. Veterinary Parasitology, 250, 15-21. IF-2.422
 7. Wesołowska A. , Zawistowska-Deniziak A. , Norbury L.J. , Wilkowski P. , Pyziel A.M., Zygner W., Wędrychowicz H. 2018. Lymphocyte responses of rats vaccinated with cDNA encoding a phosphoglycerate kinase of Fasciola hepatica (FhPGK) and F. hepatica infection. Parasitology International, 67, 85-92. IF-2.055

2017:

 1. Bąska, P. Norbury, L.J., Zawistowska-Deniziak, A., Wiśniewski, M., Januszkiewicz, K. 2017. Excretory/secretory products from two Fasciola hepatica isolates induce different transcriptional changes and IL-10 release in LPS-activated bovine “BOMA” macrophages. Parasitology Research, 31, 23-35. IF-2.329
 2. Boguś M.I. , Włóka E. , Wrońska A. , Kaczmarek A. , Kazek M. , Zalewska K., Ligęza-Żuber M. , Gołębiowski M. 2017. Cuticle hydrolysis in four medically important fly species by enzymes of the entomopathogenic fungus Conidiobolus coronatus. Medical and Veterinary Entomology, 16, 2775-2782. IF-1.809
 3. Cerkowniak M., Boguś M.I. , Włóka E. , Stepnowski P., Gołębiowski M. 2017. Comparison of the volatile compounds of Dermestes maculatus and Dermestes ater pupae: application of headspace solid-phase microextraction-gas chromatography-mass spectrometry (HS-SPME-GC/MS). Invertebrate Survival Journal, 14, 303-311. IF-0.824
 4. Henker L.C., Schwertz C.I., Lucca N.J., Piva M.M., Prior K.C., Baska P., Norbury L. , Januszkiewicz K. , Dezen D., Duarte M.M.M.F., Moresco R.N., Bertagnolli da Rosa L., Mendes R.E. 2017. Immune protection conferred by recombinant MRLC (myosin regulatory light chain) antigen in TiterMax Gold® adjuvant against experimental fasciolosis in rats.Vaccine 35, 663-671. IF-3.235
 5. Henker L.C., Schwertz C.I., Lucca N.J., Piva M.M., Giacomin P., Gris A., Rhoden L.A., Norbury L.J. , Da Silva A.S., Da Rosa, R.A., Mendes R.E. 2017. Dictyocaulosis in dairy cows in Brazil: An epidemiological, clinical-pathological and therapeutic approach. Acta Parasitologica, 62, 129-132. IF-1.116
 6. Kęsik-Brodacka M., Lipiec A., Kozak-Ljunggren M. , Jedlina L. , Miedzińska K., Mikołajczak M., Płucienniczak A., Legocki A.B., Wędrychowicz H. 2017. Immune response of rats vaccinated orally with various plant-expressed recombinant cysteine proteinase constructs when challenged with Fasciola hepatica metacercariae. PLoS Neglected Tropical Diseases, 11(3),1-18, e0005451. IF-3.834
 7. Staniszewska M., Bondaryk, M., Kazek M. , Gliniewicz A., Braunsdorf C., Schaller M., Mora-Montes H.M., Ochal Z. 2017. Effect of serine protease KEX2 on Candida albicans virulence under halogenated methyl sulfones. Future Microbiology, 12, 285-306. IF-3.374
 8. Sulima A., Bień J., Savijoki K., Näreaho A., Sałamatin R., Conn D.B., Młocicki D. 2017. Identification of immunogenic proteins of the cysticercoid of Hymenolepis diminuta. Parasite & Vectors, 10:577. IF-3.035
 9. Tarkowski W., Moneta-Wielgoś J., Młocicki D. 2017. Do Demodex mites play a role in pterygium development? Medical Hypotheses, 98, 6-10. IF-1.066
 10. Zawistowska-Deniziak A. , Basałaj K. , Strojny B., Młocicki D. 2017. New data on human macrophages polarization by Hymenolepis diminuta tapeworm-An in vitro study. Frontiers in Immunology, 8:148, 1-15. IF-6.429

Mgr inż. Marek Bogdaszewski – kierownik

Mgr Żaneta Steiner-BogdaszewskaProfil badań

Prowadzone badania koncentrują się na różnorodnych zagadnieniach związanych z doskonaleniem technologii hodowli fermowej jeleniowatych, w tym szczególnie danieli. Szczególny nacisk położony jest na prace wdrożeniowe i dobrostan zwierząt, w tym zasady prawidłowego żywienia i utrzymywania zwierząt w warunkach hodowlanych. Analizowany jest min. wpływ długości dnia oraz zastosowanie różnych poziomów intensywności żywienia na proces rozwoju poroży byków danieli; zmiany przyrostów cieląt danieli w okresie zimowym pod wpływem zróżnicowanego poziomów białka oraz formy paszy treściwej w stosowanych dawkach żywieniowych; przebieg procesów trawiennych oraz strawności pasz u cieląt danieli w okresie zimowym a także zachowanie łań i cieląt danieli w okresie karmienia młodych oraz interakcji w grupach byków.Główne kierunki badań:

Fizjologiczne i behawioralne aspekty hodowli fermowej jeleniowatych

Aktualna działalność badawcza:

 • ocena przyrostów cieląt danieli w okresie zimowym poprzez zróżnicowanie składu oraz formy paszy treściwej w stosowanych dawkach żywieniowych,
 • ustalanie wartości referencyjnych podstawowych parametrów biochemicznych i morfologicznych krwi jeleniowatych.

Aktualnie realizowane projekty:

 • Dziczyzna fermowa - opracowanie i wdrożenie do praktyki hodowlano-produkcyjnej innowacji w technologii fermowego chowu jeleniowatych oraz opracowanie i wdrożenie metod organizacji wprowadzania jej do obrotu”( 00023.DDD.6509.00060.2018.07; ARiMR)(2020-2021) – kierownik: mgr inż. Marek Bogdaszewski

Wybrane publikacje:


2020:

 1. Tajchman K., Ukalska-Jaruga A., Bogdaszewski M., Pecio M., Dziki-Michalska K. 2020. Accumulation of toxic elements in bone and bone marrow of deer living in various ecosystems. A case study of farmed and wild-living deer. Animals, 10, 1-11. DOI: 10.3390/ani10112151 – 100 pkt
 2. Werszko J., Szewczyk T., Steiner-Bogdaszewska Ż.,Wróblewski P., Karbowiak G., Laskowski Z. 2020. Molecular detection of Megatrypanum trypanosomes in tabanid flies. Medical and Veterinary Entomology, 34, 69-73, DOI: DOI: 10.1111/mve.12409 – 140 pkt
 3. Tajchman K., Steiner-Bogdaszewska Ż., Kowalczuk-Vasiliev E., Dąbrowski R. 2020. Effect of Ca and P supplementation on the haematological parameters and content of selected minerals in the blood of young farmed fallow deer males (Dama dama). Biologia, 75, 410-411, DOI: 10.2478/s11756-019-00310-2 – 40 pkt
 4. Cabaj W., Bień-Kalinowska J., Goździk K., Basałaj K., Steiner-Bogdaszewska Ż., Bogdaszewski M., Moskwa B. 2020. Molecular identification of sarcocysts from tissue of fallow deer (Dama dama) farmed in the open pasture system based on ssurRNA gene. Acta Parasitologica, 65, 354-360, DOI: 10.2478/s11686-019-00159-0 – 40 pkt

2019:

 1. Tajchman K., Bogdaszewski M., Kowalczuk-Vasilew E. 2019. Effects of supplementation with different levels of Ca and P on mineral content of first antler, bone, muscle and liver of farmed fallow deer (Dama dama). Candian Journal of Animal Science, 100:17-26, DOI: 10.1139/cjas-2018-0234
 2. Tajchman K., Bogdaszewski M., Kowalczuk-Vasilew E., Dąbrowski R. 2019. Impact of day length and total protein content in the diet of farmed fallow deer (Dama dama) on their plasma mineral level and haematological indices. Applied Ecology and Environmental Research, 17, 14729-14750, DOI: 10.15666/aeer/1706_1472914750 – 40 pkt
 3. Tajchman K., Steiner-Bogdaszewska Ż., Kowalczuk-Vasilev E., Dąbrowski R. 2019. Effect of Ca and P supplementation on the haematological parameters and content of selected minerals in the blood of young farmed fallow deer males (Dama dama). Biologia, 75, 401–411, DOI: 10.2478/s11756-019-00310-2 – 40 pkt
 4. Werszko J., Szewczyk T., Steiner-Bogdaszewska Ż., Laskowski Z., Karbowiak G. 2019. Molecular detection of Anaplasma phagocytophilum in blood-sucking flies (Diptera: Tabanidae) in Poland. Journal of Medical Entomology, 56, 3, 822–827, DOI: DOI: 10.1093/jme/tjy217 – 70 pkt

2018:

 1. Cilulko-Dołęga J., Janiszewski P., Bogdaszewski M. 2018. The applicability of the thermography during the breeding season and early nursing in farmed fallow deer. The International Journal of Applied Research in Veterinary Medicine, 16, 186-196. – 20 pkt
 2. Janiszewski P., Cilulko-Dołęga J., Murawska D., Bogdaszewski M. 2018. Interactions between fawns and does of farmed fallow deer Dama dama in the postnatal period. Animal Science Journal, 89, 483-487. DOI: 10.1111/asj.12926. –30 pkt.
 3. Moskwa B., Kornacka A., Cybulska A., Cabaj W., Reiterova K., Bogdaszewski M., Steiner-Bogdaszewska Ż., Bień J.2018. Seroprevalence of Toxoplasma gondii and Neospora caninum infection in sheep, goats and fallow deer farmed on the same area. Journal of Animal Science, 96, 2468-2473. DOI: 10.1093/jas/sky122. – 45 pkt.
 4. Tajchman K., Steiner- Bogdaszewska Ż., Żółkiewski P. 2018. Requirements and role of selected micro and macro elements in nutrition of cervids (Cervidae) - review. Applied Ecology and Environmental Research, 16, 7669-7686. – 15 pkt
 5. Tajchman K., Bogdaszewski M., Kowalczuk-Vasilew E., Steiner-Bogdaszewska Ż., Bogdaszewski P. 2018. Mineral concentrations in the plasma of young farmed fallow deer (Dama dama) in relation to the feeding system. Agriculture & Forestry, 64, 35-44. DOI:10.17707/agricultforest.64.1.04.

2017:

 1. Steiner -Bogdaszewska Ż., Bogdaszewski M. 2017. Pasożyty wewnętrzne jeleni i saren z terenu Nadleśnictwa Strzałowo (Puszcza Piska) w zależności od sezonu badawczego i wieku badanych zwierząt. Medycyna Weterynaryjna, 73, 53-55, DOI: 10.21521/mw.5622 –15 pkt.
 2. Cabaj W., Bień J., Bogdaszewski M., Steiner–Bogdaszewska Ż., Moskwa B.2017. Potential impact of Neospora caninum infection on farm productivity of fallow deer (Dama dama). Small Ruminant Research, 156, 78–81, DOI: 10.1016/j.smallrumres.2017.09.014 –30 pkt