Sesja Sprawozdawcza Instytutu

Nowe Władze Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego
20 grudnia 2016
OŚWIADCZENIE
6 lutego 2017

W dniu 13 grudnia 2016 r.

odbyła się wewnętrzna Sesja Sprawozdawcza Instytutu. Pracownicy przedstawili wyniki badań uzyskane w ramach realizacji 22 tematów statutowych, a także aktywność publikacyjną, organizacyjną i opiniotwórczą w roku 2016.

Komisja ds. przyjęcia sprawozdań wytypowała trzy tematy, w których uzyskano najciekawsze wyniki. Tematy te zostaną zaprezentowane na najbliższym posiedzeniu Rady Naukowej.