O Instytucie

Rada Naukowa

Skład Rady Naukowej
Instytutu Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN
w kadencji 2019-2022

Członkowie PAN

Prof. dr hab. Henryk Okarma
Instytut Ochrony Przyrody PAN,
al. Adama Mickiewicza 33, 31-120 Kraków


Członkowie Rady Naukowej IP PAN z ramienia Instytutu:  

 1. Dr hab. Justyna Bień-Kalinowska
 2. Prof. dr hab. Mieczysława Boguś
 3. Prof. dr hab. Władysław Cabaj
 4. Prof. dr hab. Aleksander Demiaszkiewicz
 5. Prof. dr hab. Bożena Moskwa
 6. Prof. dr hab. Zdzisław Świderski
 7. Prof. dr hab. Halina Wędrychowicz
 8. Dr hab. Jakub Gawor, profesor nadzwyczajny IP PAN
 9. Dr hab. Grzegorz Karbowiak, profesor nadzwyczajny IP PAN
 10. Dr hab. Zdzisław Laskowski, profesor nadzwyczajny IP PAN
 11. Dr hab. Anna Rocka, profesor nadzwyczajny IP PAN
 12. Dr hab. Daniel Młocicki, profesor nadzwyczajny IP PAN


Członkowie Rady Naukowej IP PAN z ramienia Instytutu - przedstawiciele
niesamodzielnych pracowników naukowych:
 

 1. Dr Witold Jeżewski
 2. Dr Anna Wrońska
 3. Lek wet. Katarzyna Filip


Członkowie Rady Naukowej IP PAN spoza Instytutu:  

 1. Dr hab. Krzysztof Anusz
  Wydział Medycyny Weterynaryjnej,
  Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego, SGGW
  ul. Nowoursynowska 159, bud. 24, pok. 338, 02-776 Warszawa

   
 2. Dr hab. Tomasz Cencek
  Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych,
  Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy
  Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy

   
 3. Prof. dr hab. Maria Doligalska
  Zakład Parazytologii,
  Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
  ul. Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa

 4. Dr hab. Elżbieta Gołąb, prof. nadzwyczajny NIZP-PZH
  Zakład Parazytologii Lekarskiej,
  Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny
  ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa

   
 5. Dr hab. Małgorzata Kęsik Brodacka
  Zakład Bioinżynerii,
  Instytut Biotechnologii i Antybiotyków,
  ul. Starościńska 5, 02-516 Warszawa

   
 6. Prof. zw. dr hab. n. med. Piotr Kurnatowski
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu,
  ul. Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych

   
 7. Dr hab. Sławomir Kornaś
  Katedra Zoologii i Ekologii,
  Uniwersytet Rolniczy w Krakowie,
  ul. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków

   
 8. Dr hab. Rafał Kowalczyk
  Instytut Biologii Ssaków,
  ul. Stoczek 1, 17-230 Białowieża

   
 9. Prof. dr hab. Joanna Matowicka-Karna
  Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej, Wydział Farmaceutyczny
  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
  ul. Waszyngtona 15 A, 15-269 Białystok

   
 10. Dr hab. Tomasz Mazgajski
  Muzeum Instytut Zoologii PAN,
  ul. Wilcza 64, 00-679 Warszawa

   
 11. Prof. dr hab. Wojciech Piasecki
  Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytet Szczeciński,
  ul. Mickiewicza 16, 70-383 Szczecin

   
 12. Dr hab. Joanna Stańczak, prof. nadzwyczajny
  Zakład Parazytologii Tropikalnej,
  Katedra Medycyny Tropikalnej i Parazytologii, Gdański Uniwersytet Medyczny,
  ul. Powstania Styczniowego 9 B, 81-519 Gdynia

   

Prezydium Rady Naukowej
Instytutu Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN
w kadencji 2019-2022:
 

 1. Prof. dr hab. Piotr Kurnatowski – Przewodniczący
 2. Prof. dr hab. Maria Doligalska – Wiceprzewodnicząca
 3. Dr hab. Anna Rocka, profesor nadzwyczajny IP PAN – Wiceprzewodnicząca
 4. Dr hab. Justyna Bień-Kalinowska – Sekretarz

Struktura

 
7Z1bd6M2EIB/jR83BySE4THO7nbP6W1P89B23xTQ2ooxcjEucX59xc1GF2wShMsm+CVYCCFmvhmNRsKZwbvN008J3q5+ZSGJZsAKn2bw4wwAe+56/E9ecqhKbFiVLBMaVmWngnv6TKpCqyrd05DshIopY1FKt2JhwOKYBKlQhpOEZWK17ywS77rFS6IU3Ac4Ukv/pGG6qh/D9U8nvhC6XFW39sC8PPGAg/UyYfu4ut8MwO/Fpzy9wXVb1YPuVjhkWaMIfprBu4SxtDzaPN2RKBduLbbyus8tZ4/9TkicdrlgDqt+pIf62UnIRVF9jVnM/yyKByL5JRb/tko3ET+0+SGJw9tc3KeqvOQzjaKq6iNJ00OlXrxPGS9iSbpiSxbj6BfGtlU7uzRha3LHIpYUnYBW8eFnyu7lfWp9wqpox/ZJUNWaH0XJGSVsQ9LkwKskJMIp/VdsClesLI/1jpd+ZZTfBFg12G55RUU18OZiCylOliStLjoJnR80enEqKlTRopay4X9xtCc1SJKaRJ1kK5qS+y0uBJBxqxT19D2i2y/VcdU0SVLydF6mqgCrC1woCsKp+pudbMWpTXnVNBOrXeSCtM6JBr1JYr1rEOtYgxHr/VDEQveaxKqieAvE+tcgFkFJAeaI9X8oYh3fuh6xdZjzWmKfaPpXXnyDqm9/V5XGyrJt6XXRF2bo3LiNz9wR4fYHc8c1GcboNkE0uPGbH1EYbm2QDcBtB6qAOyZcsqVI440D3qKanoBD2/+/ALfHBziPg0dDeB3gvLGgwwaDcIy4o0bW6QOuhjEYH8YOhDcNWVj2RYqBNRDFNhyfeJCPBIHoZr+2O1Bk5rtnzfpkg59OpT+ClRu3aM+yBC3ZttfJhpWG5khUtzKHLt2T0hAXLD40qm3zCrvuHa7v09Yv9QF9CaSyB6/2TM74TU83jR/M9Gw0foHoZonD+SI1xHiXngaKA6Q9R7rh86V+x0PgJc22eKHXGL5rmHPDiREPiZkR29Exj1Tm5yacwMgz87JwAIRXFM7Ik8CycCBwriccYDojM7BwnNoPXEU4pmfzAwsHWd4VhWN6jjiwcFzrig7ZVTN5jSftGlaI4jum95rJvSLV1x5+XApwZh3DEzHdAaBe8r3THdIqS8cEx0vnNNJijl2lB9tCHqk69M7PgOSlIl+o3nsCBEaYe7CRJ0rUsYSg0FJ99nHgaVqeK+n7VaO99Vb2jhi3LzkP/urkg9KQM1jYD8Y433edM5lIBX411B0MfnR+hfSleTjtetJLBjBTw49xU3As0Uv7oBPASjvAVTzfIEOW3N/adDv3S6zfexSan1/HGV3Ctx3lrghKERAaBEslZh0JTh7Up6271q+fwxR+vmcWP37jkg7r+L2Mrh2A6oKvJKG8iySpQ/DRBAo6NIFVolLFrH03knSeFI4wGw08Od4XR281WX9cJBSmhQbGZ+1+RDfid1g88INlWjxxWfCdFRZ1Epz7z57VJz7sCrBueQVobZ9OJ+tWPh4Ssk45UlVrvGdlg+JNeHHjxpKiuMhTURsJ4ffFD0WFXHk512VPitM4osuYHwdcM7mdLHK90QBHt9WJDQ3DwhYrB8VvgxYz9DF/Km45tRFU9iRahjZwN4AHhPJuVGHNXYOHrcND3hH4KjxMb/4zIB4X2OLuEUFY0BZjXQ+p0tIt9NSrCH2kBXWpy57GBLTG9AcOMT/5G96vWYYnk+rHTNeNCcCARdWLYHpGXsuDGaq+4V06u3Nmvr8Ncrxql50fHzuZ1LXD3c0RwUOwmiC8mJSStirbCOo2UzWHfd3GZRP7hXzVjY97tnQMiMVoGL0oKG0GoPYw8yUEpAUQ2C1jrDYkwyJHe4a207Tdp7VfoF99VDlAUxMvqMs+/8D+9Pfl7A7OFjCKJ5/awaci1z+X+ZQ8rC7zOZSLhbo8cam33RbHXaiyfRNs6lv5htezOzTzAA61NJI119yS0vyJcveasWgfPNJCOTuWX7q4O6QxDdIu8Wf5xO+aVFtyhECzJw/4Q8Go26t0DYw2LCLrfYST0p1ZNNcYXpckqdUzXro/tvhMicTbh+ogowHN36Vv4e59AuZIu3Y8cHHNE+lmwiZ4023/GqnzUzzfloZkQwX3t8Xp6Xuc4WedJ3xujNin5ibn2GV+LgWJtrozRvsSpwnf6LTPyPtR9uchxFkxQrLJUwna9rVRWb00AzWvf8GB0jEOGEj5C/oQUZaSdXt09C51nyvfOfPun0751lDKb5879lP+fboP6X6TT/lYMeGLg3Uey0wgnEBwpFcJLzsBMBQHdj1tnHZoXUrfdP0tH7Uh+W1AuSFzO7Sc9uCzn1l/fKa4jBvVMO823NCYcg3i4PAYsw9qjZ/YbstCnPA48UJM2Awe36VvUGBx1dy4fhXPxKjQviTeb+5ymwQrmuXDQkvoP2m/9P1AenvR16zPDRYT6Fa8TWj/W0ZJ8lymg7nTjCmeOLjAQT3jq2eFwNLleq8xTUDtK/v9qLgn64RwHChOJxwuvD7j5et9QnrflV711LympssaGCGiPWvQj4ifd7R0EkuWFdklf5F/z8OliY+zfMyRxAdAc92ujyYeun3vRvBozyv0dBh4w/LEeBTnuXFV+bsUxyyjuzXTni4XGbc8SmWZlLKcuGp7bU/2OxBqHM18oHAUtScpepLUJCUn4nCGmMWXrxMnL+XEgdYl/6OjxkRSGw21+sypCR7zDQwPOMRZ8Kzfy5Cv4xUzZZttYvI4oXMJHXnoOuZdLs14jcCi2yN/XVh+ZjuSCSnSCZROoLh2xw3ORn5mzFJ/VPo9ZkXln7IBrjfET9lcaNbgT9lY6utLk17zbTP2EHq90KxJvaqv30565b4QaX+5sa9eLzRrUK91VmPSqxg1Odr34Pvq9UKzr9Yr/3r6DyZl9dP/iYGf/gM=