AKTUALNOŚCI

Wydarzenia i najnowsze informacje.
23 listopada 2021

Pożegnanie dr hab. Sławomira Kornasia

22 października 2021

Praca w IP PAN – stanowisko stypendysta/doktorant

22 października 2021

Seminarium OW PTP

O INSTYTUCIE

Rys historyczny

Placówka została powołana do życia w grudniu 1952 jako Zakład Parazytologii PAN. W 1980 roku Zakład został przekształcony w Instytut Parazytologii PAN. W 1983 roku Instytut otrzymał nazwę Instytutu Parazytologii im. Witolda Stefańskiego. W 1998 roku Instytut uzyskał osobowość prawną. Do wyodrębnienia parazytologii jako odrębnej dyscypliny przyczyniły się nowe odkrycia i konieczność zwalczania pasożytów u ludzi, zwierząt i roślin. Okazało się bowiem, że aby zwalczanie pasożytów było skuteczne, musi opierać się na dokładnym poznaniu układu pasożyt żywiciel i samego zjawiska pasożytnictwa. Nowo powstały Zakład Parazytologii PAN otrzymał za zadanie objęcie badaniami podstawowymi całej dyscypliny ze szczególnym zaleceniem zwrócenia uwagi na pasożyty ważne ze względów gospodarczych i zdrowotnych, występujące u ludzi i zwierząt w Polsce.
Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN jest specjalistyczną placówką, prowadzącą kompleksowe badania podstawowe, które służą do rozwiązywania istotnych problemów z dziedziny parazytologii.
Misją Instytutu jest:
 • pogłębianie i wiedzy dotyczącej parazytologii ogólnej, weterynaryjnej, medycznej, środowiskowej oraz dziedzin pokrewnych poprzez prowadzenie badań na najwyższym poziomie,
 • upowszechnianie wiedzy poprzez publikowanie wyników badań w najbardziej liczących się na świecie czasopismach,
 • działanie na rzecz wsparcia działań praktycznych nakierowanych na diagnozowanie oraz zwalczanie pasożytów ludzi i zwierząt,
 • udział w wypracowywaniu zasad profilaktyki przeciwpasożytniczej oraz doskonalenie metod fermowej hodowli jeleniowatych.

 • Instytut realizuje swoją misję poprzez:
 • prowadzenie interdyscyplinarnych badań naukowych z zakresu parazytologii,
 • publikowanie wyników badań naukowych w czasopismach o możliwie szerokim zasięgu międzynarodowym,
 • nawiązywanie i rozwijanie krajowej i międzynarodowej współpracy naukowej,
 • prowadzenie kształcenia na poziomie akademickim,
 • przygotowywanie recenzji, opracowywanie ekspertyz oraz upowszechnianie wiedzy w społeczeństwie.

 • BADANIA

  Tematyka badań prowadzonych w Instytucie Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN:

  Badania nad biologią pasożytów

  Badania nad fizjologią układu pasożyt-żywiciel

  Badania nad epizootiologią i zwalczaniem chorób pasożytniczych zwierząt

  W tak zakreślonych ramach w każdym roku badania są wzbogacane o rozwiązywanie określonych zagadnień, wyłaniających się z wcześniejszych badań, lub wynikających z aktualnych potrzeb gospodarczych i zdrowotnych...

  BIBLIOTEKA

  Biblioteka Parazytologiczna liczy 25 000 wolumenów książek oraz 533 tytuły czasopism. Znajduje się w niej literatura dotycząca parazytologii ogólnej, medycznej i weterynaryjnej jaki i nauk pokrewnych tj. zoologia, ekologia, zoogeografia i inne.

  Jest ona centralną, najbardziej kompletną w kraju biblioteką specjalistyczną, obsługującą całe środowisko parazytologiczne w Polsce, tak naukowców jak i studentów. Biblioteka regularnie powiększa swoje zbiory. Prowadzi ona wymianę z 15 placówkami w kraju i 97 ośrodkami na świecie.

  W LICZBACH

  34

  PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH


  33

  PUBLIKACJI (2019)


  48

  DONIESIEŃ NAUKOWYCH (2019)