katarzyna.wasyl

25 czerwca 2016

Zebranie Zarządu Głównego PTP

20 czerwca 2016 Zebranie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego W dniu 20 czerwca 2016 r. w siedzibie Instytutu odbyło się  zebranie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego, […]
25 czerwca 2016

Posiedzenie Rady Naukowej

14 czerwca 2016 Posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Parazytologii im. W. Stefańskiego PAN W dniu 14 czerwca 2016 r. odbyło się posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Parazytologii im. […]
12 grudnia 2017

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na: Wynajem czasu pracy urządzeń laboratoryjnych: cytometru przepływowego z sorterem, mikroskopu fluorescencyjnego z polem odwróconym, kamerą i oprogramowaniem, mikrotomu automatycznego, spektrofotometru wielodetekcyjnego […]