Projekty

Realizowane międzynarodowe projekty badawcze:
  • "Advanced Diagnostics of Parasitic Diseases - ADIPAR" - w ramach programu Marie Curie Host Fellowships for the transfer of knowledge, 6 Programu Ramowego UE, Kontrakt nr MTKD-CT-2004-509797 (2004-2008) Główny Koordynator
  • "Design of effective and sustainable control strategies for liver fluke in Europe - DELIVER" (SPECIFIC TARGETED RESEARCH OR INNOVATION PROJECT); Kontrakt nr FOOD-CT-2005-023025 (2006-2008)
  • Grant INTAS 5998 "Evaluating the effect of an invasive species on local mullet communities in the Mediterranean: a parasite community approach" (2004-2007)
  • SPUB M "DELIVER". Zaprojektowanie efektywnych i możliwych do utrzymania strategii kontrolowania inwazji motylicy wątrobowej w Europie". Umowa Nr 124/6PRUE/2007/7 (2006-2008)
Tytuł Kierownik projektu Okres realizacji Wartość projektu
Wpływ płci żywiciela na odpowiedź immunologiczną i protekcję po doustnej immunizacji proteazą cysteinową Fasciola hepatica i zarażeniu tym pasożytem Grant realizowany w konsorcjum: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Biotechnologii i Antybiotyków (lider); Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN; Instytut Genetyki Roślin PAN; kierownik projektu jest dr hab. Małgorzata Joanna Kęsik-Brodacka z Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ – Instytut Biotechnologii i Antybiotyków)
2019/35/B/NZ6/04003 (OPUS)
Dr Agnieszka Wesołowska 10/09/2020 ― 09/09/2024 832.200,00
DZICZYZNA FERMOWA - opracowanie i wdrożenie do praktyki hodowlano-produkcyjnej innowacji w technologii fermowego chowu jeleniowatych oraz opracowanie i wdrożenie metod organizacji wprowadzania jej do obrotu.
00023.DDD.6509.00060.2018.07 (ARiMR)
Mgr inż. Marek Bogdaszewski 20/02/2020 ― 30/10/2021 326.972,00
Ocena in vitro właściwości immunomodulacyjnych rekombinowanego białka CLP pochodzącego z włośnia Trichinella britovi. .
2020/04/X/NZ6/00084 (Miniatura)
Dr inż. Anna Stachyra 01/10/2020 ― 30/09/2021 48.400,00
Wykorzystanie larw Galleria mellonella jako alternatywy dla ssaczych modeli badawczych- oznaczenie wybranych cytokino-podobnych białek w hemocytach po infekcji grzybem Conidiobolus coronatus oraz po ekspozycji na jego metabolity.
2019/35/D/NZ6/01685 (SONATA)
Dr Anna Wrońska 22/07/2020 ― 21/07/2023 1.876.716,00
Białka pasożytów jako alternatywne metody terapii chorób autoimmunizacyjnych.
2018/29/N/NZ6/01670
Mgr inż. Alicja Kalinowska 21/02/2019 ― 20/02/2022 210.000,00
Nowe narzędzie diagnostyczne medycyny ludzkiej i weterynaryjnej – test diagnostyczny do wykrywania inwazji robaka skórnego.
IX edycja Programu LIDER, NCBR (0106/L-9/2017)
Dr inż. Anna Zawistowska-Deniziak 23/01/2019 ― 22/01/2022 1.196.750,00
Występowanie oraz analiza zmienności genetycznej nicieni z rodzaju Trichinella u wolno żyjących zwierząt.
2017/25/N/NZ7/02625
Mgr Aleksandra Cybulska 24/01/2018 ― 23/01/2021 162.800,00
Immuno-zależne i niezależne mechanizmy działania białek pasożytniczych prowadzące do przywrócenia równowagi glukozowej/lipidowej w organizmie.
1657/MOB/V/2017/0
Dr inż. Anna Zawistowska-Deniziak 01/01/2018 ― 31/12/2020 715.200,00
Tytuł Kierownik projektu Okres realizacji Wartość projektu
Trichinella britovi jako potencjalny czynnik zachorowań na włośnicę - porównanie profili białkowych stadiów rozwojowych T. britovi z wykorzystaniem technik z zakresu proteomiki oraz wskazanie białek o potencjale immunodiagnostycznym.
UMO-2015/18/E/NZ6/0050
Dr hab. Justyna Bień 21/04/2016 ― 20/04/2020 1.240.800,00
Różnorodność i znaczenie muchówek z rodziny narzępikowatych (Hippoboscodae) w przenoszeniu świdrowców z podrodzaju Megatrypanum w Polsce północno-wschodniej.
-
Dr inż. Joanna Werszko 15/08/2018 ― 14/08/2019 49.500,00
Tytuł Kierownik projektu Okres realizacji Wartość projektu
Trichinella britovi jako potencjalny czynnik zachorowań na włośnicę - porównanie profili białkowych stadiów rozwojowych T. britovi z wykorzystaniem technik z zakresu proteomiki oraz wskazanie białek o potencjale immunodiagnostycznym.
UMO-2015/18/E/NZ6/0050
Dr hab. Justyna Bień 21/04/2016 ― 20/04/2020 1.240.800,00
Różnorodność i znaczenie muchówek z rodziny narzępikowatych (Hippoboscodae) w przenoszeniu świdrowców z podrodzaju Megatrypanum w Polsce północno-wschodniej.
-
Dr inż. Joanna Werszko 15/08/2018 ― 14/08/2019 49.500,00
Rola ślimaków skorupowych w rozprzestrzenianiu nicieni z nadrodziny Metastrongyloidae.
2017/01/X/NZ8/00642
Dr Witold Jeżewski 01/11/2017 ― 31/10/2018 50.000,00
Badanie wpływu stresu na toksyczność, metabolizm i sygnalizację grzyba owadobójczego Conidiobolus coronatus.
2017/01/X/NZ3/01020
Dr Emilia Włóka 01/11/2017 ― 31/10/2018 49.500,00
Oktosporowe Microsporidia a los rodzimych gatunków kiełży na Pomorzu Zachodnim.
2017/01/X/NZ8/00790
Dr Piotr Wróblewski 01/11/2017 ― 31/10/2018 33.000,00
Ocena przydatności wybranych przeciwciał monoklonalnych uzyskanych dzięki bibliotece fagowej w diagnostyce zarażeń Fasciola hepatica.
2017/01/X/NZ5/00261
Dr inż. Katarzyna Basałaj 01/09/2017 ― 31/08/2018 50.000,00
Ścisła specyficzność żywicielska nicieni płucnych z rodzaju Dictyocaulus mitem? Rozważania nad składem gatunkowym, patogennością i występowaniem Dictyocaulus spp. w Polsce oraz ryzykiem przeniesienia parazytozy ze zwierząt łownych na hodowlane.
2017/01/X/NZ6/00262
Dr Anna Maria Pyziel 01/09/2017 ― 31/08/2018 47.300,00
Wpływ harmanu i norharmanu, metabolitów entomopatogennego grzyba Conidiobolus coronatus, na aktywność fagocytarną hemocytów larw Galleria mellonella.
2017/01/X/NZ3/00265
Dr Anna Wrońska 01/09/2017 ― 31/08/2018 40.700,00
Ocena właściwości immunomodulacyjnych białek Hymenolepis diminuta.
2017/01/X/NZ6/00260
Dr inż. Anna Zawistowska-Deniziak 01/09/2017 ― 31/08/2018 50.000,00
Opracowanie metod kompleksowej analizy zawartości w produktach zielarskich zanieczyszczeń biologicznych i chemicznych stanowiących zagrożenie dla zdrowia konsumenta.
Europejski fundusz rozwoju regionalnego (EFRR)
Dr hab. Zdzisław Laskowski 12/09/2017 ― 31/07/2018 738.000,00
Zastosowanie rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych w charakteryzowaniu kluczowych białek pasożytów.
2012/05/B/NZ6/00777
Dr Luke Norbury 21/02/2012 ― 20/09/2016 410.800,00
One tam są - czyli jak wykryć cichego mordercę.
131/UD/SKILLS/2015
Dr inż. Anna Zawistowska-Deniziak 01/08/2015 ― 31/07/2016 80. 000,00
Analiza odpowiedzi immunologicznej przeciw fascjolozie u owiec szczepionych multiwalentną szczepionka zawierającą rekombinowane, stadiowo specyficzne białka Fasciola hepatica.
2012/06/M/NZ6/00115
Dr Luke James Norbury 29/04/2013 ― 28/07/2016 306.000,00
Badania porównawcze proteomów kolejnych stadiów rozwojowych(onkosfera, cysticerkoid, dorosłe) modelowego gatunku tasiemca Hymenolepis diminuta za pomocą SDS-PAGE, 2-DE oraz Western Blot.
2012/05/B/NZ6/00769
Dr hab. Daniel Młocicki 04/03/2013 ― 03/09/2016 405.000,00
Analiza molekularna nicieni płucnych z rodzaju Dictyocaulus występujących u wolno żyjących dzikich przeżuwaczy w Polsce.
1105/MOB/2013/0
Dr Anna Maria Pyziel 17/01/2014 ― 31/05/2015 160.000,00
Opracowanie preparatu owadobójczego w oparciu o zidentyfikowane metabolity entomopatogennego grzyba Conidiobolus coronatus.
POIG.01.04.00-14-019/12
Prof. dr hab. Mieczysława Boguś 01/07/2012 ― 29/06/2015 600.000,00
Fermy jeleniowatych a choroby przenoszone przez kleszcze.
2011/01/B/NZ7/03574
Prof. G. Karbowiak 15/12/2011 ― 14/12/2014 228.000,00
Analiza odpowiedzi immunologicznej szczurów szczepionych cDNA kinazy fosfoglicerynianowej Fasciola hepatica i zarażonych metacerkariami tej przywry.
2011/01/N/NZ6/00892
Mgr inż. A. Wesołowska 12/12/2011 ― 11/04/2014 196.800,00
Znaczenie zwierząt wolno żyjących jako rezerwuaru bakteryjnych, wirusowych i pasożytniczych czynników chorobotwórczych dla ludzi i zwierząt domowych – zadanie szczegółowe: Dziki jako rezerwuar i wektor w szerzeniu się zarażeń Trichinella spp.
NR12 0126 10
Prof. B. Moskwa (projekt rozwojowy) 01/09/2011 ― 31/08/2014 98.338,00
Charakterystyka molekularna świdrowców z podrodzaju Megatrypanum występujących u wybranych gatunków przeżuwaczy w Polsce.
N N 308 563 840
Prof. G. Karbowiak (prom. J. Werszko) 13/06/2011 ― 12/12/2013 50.000,00
Analiza potencjału rozrodczego w żywicielu pośred-nim, profilu białkowego i właściwości immunomodulacyjnych produktów ekskrecyjno-sekrecyjnych szczepu motylicy wątrobowej(Fasciola hepatica) występującego u żubrów Białowieskiego parku Narodowego.
N N 304 156 340
Dr K. Januszkiewicz 20/05/2011 ― 19/09/2013 312.000,00
Ocena aktualnej sytuacji epidemiologicznej aswortiozy jako potencjalnego czynnika zagrażającego hodowli bydła i owiec w Polsce.
N N 308 585 740
Prof. B. Moskwa 17/05/2011 ― 16/05/2014 190.000,00
Dirofilarioza nowym zagrożeniem dla psów i kotów w Polsce – występowanie i rozprzestrzenienie nicieni z rodzaju Dirofilaria.
N N 308 560 540
Prof. A. Demiaszkiewicz 17/05/2011 ― 16/05/2014 236.400,00
Rola pontokaspijskich babkowatych (Gobiidae) w rozprzestrzenianiu się pasożytów na tereny Polski wzdłuż centralnego inwazyjnego korytarza.
N N 304 409 239
Prof. M. Ovcharenko 30/09/2010 ― 29/09/2013 204.700,00
Helmintofauna ślimaków nagich jako potencjalne zagrożenie dla człowieka i zwierząt domowych.
N N 303 499 938
Dr W. Jeżewski 29/03/2010 ― 28/03/2013 187.800,00
Badanie polskich zbiorów pasożytniczych helmintów: weryfikacja nomenklatury i taksonomii zebranych w Polsce gatunków oraz utworzenie muzealnej kolekcji tych zbiorów.
N N 303 521 538
Prof. T. Pojmańska 26/03/2010 ― 25/03/2012 197.600,00
Badania nad kokcydiami z rodzaju Eimeria występującymi u dzikich przeżuwaczy w Polsce.
N N 308 234 738
Prof. A. Demiaszkiewicz (prom. A. Pyziel) 11/03/2010 ― 24/08/2012 50.000,00
Ocena zagrożenia helmintozami w gospodarstwach agroturystycznych.
N N 404 044 238
Prof. J. Gawor 12/02/2010 ― 30/12/2012 113.400,00
Określenie właściwości immunomodulacyjnych nowo poznanych proteaz cysteinowych Fasciola hepatica stadium NEJ.
N N 303 321 337
Prof. H. Wędrychowicz (prom. A. Zawistowska) 24/08/2009 ― 01/11/2012 50.000,00
Badania nad immunoreaktywnymi białkami Trichinella spiralis za zastosowaniem metod z zakresu proteomiki i genomiki oraz próba zastosowania tych białek w formie rekombinowanej do wykrywania inwazji włośni w surowicach zarażonych zwierząt i ludzi.
N N 303 344 935
Dr J. Bień 15/09/2008 ― 14/09/2012 384.000,00
Kierownik projektu Temat projektu
Koordynator: Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczawy w Puławach
Współpracujący: Instytut Parazytologii PAN;
Kierownik zadania:  prof. dr hab. Bożena Moskwa
Znaczenie zwierząt wolno żyjących jako rezerwuaru bakteryjnych, wirusowych i pasożytniczych czynników chorobotwórczych dla ludzi i zwierząt domowych; PBR OWD-1014/R/P01/2011/10
Zadanie Dziki jako rezerwuar i wektor w szerzeniu się zarażenia Trichinella spp
Koordynator: Instytut Fizjologii Żywienia PAN;
Kierownik projektu: dr Grzegorz Bełżecki
Współpracujący: Instytut Parazytologii PAN;
Główni wykonawcy:
prof. dr hab. Aleksander Demiaszkiewicz, dr Jacek Lachowicz.
Charakterystyka mikroflory i mikrofauny oraz helminofauny przewodu pokarmowego bobra europejskiego: badanie zależności pomiędzy stanem populacji mikroorganizmów a aktywnością celulolityczną i profilem kwasów tłuszczowych w wybranych tkankach; Nr N N311 510139
Koordynator: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej;
Kierownik projektu: dr hab. Wojciech Bielecki;
Współpracujący: Instytut Parazytologii PAN;
Wykonawca: prof. dr hab. Aleksander Demiaszkiewicz
Badania etiopatogezy nekrotycznego zapalenia napletka (NZN) u żubrów w Puszczy Białowieskiej; Nr N N308 573340
Koordynator: Zakład Parazytologii Instytutu Zoologii Wydziału Biologii UW;
Kierownik projektu: prof. dr hab. Edward Siński
Wspólpracujący: Instytut Parazytologii PAN;N
Wykonawca: dr hab. G. Karbowiak.
Epidemiologia boreliozy z Lyme (BL) i innych zakażeń odkleszczowych człowieka w Polsce: wpływ różnych warunków środowiskowych na infekcje u ludzi i kleszczy Ixodes ricinus; Nr N N404 795240
Koordynator:  Uniwersytet Gdański
Kierownik projektu: dr Marek Gołębiowski.
Współpracujacy: Instytut Parazytologii PAN;
Główni wykonawcy: prof. dr hab. Mieczysława Boguś, dr Emilia Włóka.
Analiza składu lipidów powierzchniowych larw, poczwarek i dorosłych owadów wybranych gatunków much oraz karaczanów pod kątem poszukiwania substancji przeciwgrzybowych; Nr N303 504238
Koordynator: Uniwersytet Gdański;
Kierownik grantu: dr Monika Paszkiewicz
Współpracujacy: Instytut Parazytologii PAN;
Główni wykonawcy: prof. dr hab. Mieczysława Boguś, dr Emilia Włóka.
Analizy jakościowe i ilościowe mikotoksyn, enzymów hydrolizujących kutikulę i metabolitów wtórnych entomopatogennego grzyba Conidiobolus coronatus jako potencjalnych bioinsektycydów; Nr 2011/01/D/NZ6/03114
Koordynator: Uniwersytet Wrocławski;
Kierownik projektu: dr Joanna Hildebrandt;
Współpracujący: Instytut Parazytologii PAN,
wykonawcy: J. Hildebrandt, G. Zaleśny, T. Pojmańska, Z. Laskowski
Molekularna weryfikacja taksonomiczna oraz analiza pokrewieństwa filogenetycznego wybranych gatunków z rodzaju Brachylecithum (Digenea, Dicrocoeliidae); Nr NN 303 580939