katarzyna.wasyl

23 sierpnia 2016

Oferta pracy

Praca w Instytucie Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN – stypendysta/doktorant Nazwa jednostki: Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie Nazwa stanowiska: doktorant/ stypendysta […]
1 sierpnia 2016

Konkurs popularyzatorski INTER – FNP

27 Czerwca 2015 odbył się finał ostatniego konkursu popularyzatorskiego INTER organizowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w ramach projektu SKILLS, którego celem był rozwój umiejętności […]
1 sierpnia 2016

Konferencja EMOP XII 2016, Turku, Finlandia

W dniach 20-24 Lipca 2016 odbyła się międzynarodowa konferencja EMOP XII (the 12th European Multicolloquium of Parasitology) w Turku, Finlandii. W konferencji uczestniczyło 3 pracowników Instytutu: […]
16 lipca 2016

Prof. dr hab. Sergiej Movsesian – gościem Instytutu Parazytologii

20-24 czerwca 2016 Współpraca polskich i rosyjskich parazytologów zapoczątkowana przez profesorów W. Stefańskiego i K.I Skrjabina ma długą, ponad 60 tradycję. W ramach tej współpracy w […]