Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Promocja doktorów habilitowanych i doktorów
14 czerwca 2016
Dr Katarina Reiterova – gościem Instytutu Parazytologii
14 czerwca 2016

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na:

Wynajem czasu pracy urządzeń laboratoryjnych: cytometru przepływowego z sorterem, mikroskopu fluorescencyjnego z polem odwróconym, kamerą i oprogramowaniem, mikrotomu automatycznego, spektrofotometru wielodetekcyjnego płytkowego, zestawu mikropłytkowego do ELISA, systemu do wizualizacji żeli, GC-MS, LC-MS, SPE, ekstraktora ciśnieniowego, systemu do zatężania w strumieniu azotu, liofilizatora, koncentratora próżniowego, łaźni ultradźwiękowej, homogenizatora ultradźwiękowego, wirówki z chłodzeniem, łaźni z wytrząsarką, komory laminarnej, wytwornicy lodu, wyparki obrotowej oraz wagi analitycznej (pełna specyfikacja w formacie pdf znajduje się pod poniższym linkiem)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA