Posiedzenie Rady Naukowej

Dr Katarina Reiterova – gościem Instytutu Parazytologii
14 czerwca 2016
Zebranie Zarządu Głównego PTP
25 czerwca 2016

14 czerwca 2016

Posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Parazytologii im. W. Stefańskiego PAN

W dniu 14 czerwca 2016 r. odbyło się posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Parazytologii im. W. Stefańskiego PAN. Głównymi  tematami poruszanymi podczas posiedzenia były: dyskusja i zatwierdzenie planów badawczych Instytutu na rok 2017, zatwierdzanie nowej struktury organizacyjnej Instytutu oraz omówienie wyników okresowej oceny pracowników naukowych. Dyrektor Instytutu, prof. dr hab. Bożena Moskwa zapoznała członków Rady z bieżącymi sprawami Instytutu.