Zebranie Zarządu Głównego PTP

Posiedzenie Rady Naukowej
25 czerwca 2016
Prof. dr hab. Sergiej Movsesian – gościem Instytutu Parazytologii
16 lipca 2016

20 czerwca 2016

Zebranie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego

W dniu 20 czerwca 2016 r. w siedzibie Instytutu odbyło się  zebranie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego, które prowadziła Prezes PTP, dr hab. Elżbieta Gołąb, prof. nadzw PZH-NIZ. Tematyka zebrania była związana z organizacją XXIV Zjazdu PTP, który odbędzie się w dniach 4-8 września 2016 r. w Krakowie.  Dodatkowo przedstawiciele firmy EXPO XXI Warszawa oraz Miasta Stołecznego Warszawa przedstawili możliwości organizacji Międzynarodowego Kongresu Parazytologicznego ICOPA 2022.