9th Conference of Scandinavian – Baltic Society for Parasitology

XIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2021 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”
17 kwietnia 2021
Praca w Narodowym Instytucie Leków oraz w Instytucie Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN – stanowisko stypendysta/doktorant
24 maja 2021

W dniach 21-23.04.2021

w Wilnie (Litwa) odbyła się 9th Conference of Scandinavian – Baltic Society for Parasitology, organizowana przez Scandinavian-Baltic Society for Parasitology (SBSP). Hasłem przewodnim konferencji było “Parasites in a changing world”. Ze względów epidemiologicznych, wydarzenie odbyło się w formie zdalnej.

Celem spotkania było stworzenie platformy wymiany myśli naukowej zarówno dla doświadczonych naukowców, jak i tych, rozpoczynających karierę w dziedzinie parazytologii weterynaryjnej i medycznej, a także interdyscyplinarną wymianę wiedzy między naukowcami z Europy Północnej i innych krajów na całym świecie. Program, stworzony przez Komitet Naukowy CSBSP9 skupiał się na globalnych i regionalnych problemach parazytologii w dobie zmian klimatycznych. W konferencji wzięło udział 173 naukowców z 26 krajów. Spotkanie było doskonałą okazją do wymiany poglądów oraz wzmocnienia komunikacji i współpracy naukowej.

Instytut Parazytologii PAN reprezentowali mgr Aleksandra Cybulska, lek. wet. Katarzyna Filip-Hutsch i mgr Mateusz Pękacz.

Mgr Mateusz Pękacz podczas prezentacji przedstawił wyniki badań, dotyczące nowego testu do wykrywania skórnej dirofilariozy. Współautorami prezentacji pt. „Selection of new diagnostic markers for Dirofilaria repens infections with the use of phage display technology” byli Mateusz Pękacz, Katarzyna Basałaj, Piotr Bąska, Maciej Klockiewicz, Diana Stopka, Marcin Wiśniewski, Anna Zawistowska-Deniziak.

Wyniki badań, prowadzonych w Instytucie, były też prezentowane w formie dwóch posterów:
1) „The occurrence of Trichinella nematodes in wildlife in Poland – a never ending story?” – Aleksandra Cybulska, Aleksandra Kornacka-Stackonis, Bożena Moskwa.
2) „Parasitic infections of the gastrointestinal system of moose (Alces alces) in central Europe” – Katarzyna Filip-Hutsch, Michał Czopowicz, Agnieszka Barc, Aleksander W. Demiaszkiewicz.

Pierwszy poster dotyczył badań nad występowaniem nicieni Trichinella spp. u zwierząt dzikich z określeniem miejsc predylekcyjnych dla nicieni. Natomiast wyniki prezentowane na drugim posterze dotyczyły wykazania wpływu pasożytów jelitowych na zdrowie łosia.