XIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2021 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauki przyrodnicze na rzecz człowieka i środowiska”
16 kwietnia 2021
9th Conference of Scandinavian – Baltic Society for Parasitology
3 maja 2021

W dniach 25-28.03.21

odbyła się XIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2021 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” organizowana przez Fundację na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL. W związku z obecną sytuacją sanitarno-epidemiologiczną Konferencja odbyła się w formie zdalnej.

Celem Konferencji była integracja pracowników naukowych, doktorantów i studentów, inspiracja do nawiązywania współpracy oraz do tworzenia interdyscyplinarnych zespołów badawczych. Udział w Konferencji umożliwiał wymianę poglądów i doświadczeń naukowych w gronie osób reprezentujących różne dziedziny nauki, czego efektem może być ustanowienie nowych lub też weryfikacja obranych wcześniej kierunków badań.

Instytut Parazytologii PAN reprezentowały mgr Aleksandra Cybulska i mgr Sylwia Grzelak, które przedstawiły wyniki badań podczas prezentacji:

1) Bezpośrednie i pośrednie metody wykrywania zarażenia Trichinella spp. u zwierząt wolno żyjących – Aleksandra Cybulska, Aleksandra Kornacka-Stackonis, Bożena Moskwa

2) Metoda 2D DIGE jako narzędzie do analizy porównawczej profili białkowych nicieni Trichinella spiralis oraz Trichinella britoviSylwia Grzelak, Anna Stachyra, Justyna Bień-Kalinowska

 

Wyniki przedstawione przez mgr Aleksandrę Cybulską wskazują na przydatność soku mięsnego jako materiału do badania poziomu przeciwciał anty-Trichinella u zwierząt dzikich. Analiza proteomiczna prążków charakterystycznych dla Trichinella wykazała obecność białek o potencjale immunogennym.

W ramach badań mgr Sylwii Grzelak przeanalizowano profil białkowy antygenów somatycznych larw mięśniowych nicieni T. spiralis i T. britovi wykorzystując fluorescencyjną dwukierunkową elektroforezę różnicową (2D DIGE) połączoną z 2D-immunoblotingiem. Zidentyfikowano także białka wspólne i specyficzne dla każdego gatunku pasożyta. Uzyskano pulę białek o potencjale immunodiagnostycznym, stanowiącą podstawę do dalszych badań.

Konferencja miała charakter interdyscyplinarny i cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem badaczy z różnych dziedzin m. in.: nauk medycznych i nauk o zdrowiu; nauk przyrodniczych; nauk ścisłych; nauk technicznych; nauk rolniczych; leśnych i weterynaryjnych; nauk humanistycznych; nauk społecznych i sztuki.