Praca w Narodowym Instytucie Leków oraz w Instytucie Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN – stanowisko stypendysta/doktorant

9th Conference of Scandinavian – Baltic Society for Parasitology
3 maja 2021
Praca w IP PAN – stanowisko stypendysta/doktorant
17 czerwca 2021

Praca w Narodowym Instytucie Leków oraz w Instytucie Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN – stanowisko stypendysta/doktorant

Nazwa jednostki:

1. Narodowy Instytut Leków

2. Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Nazwa stanowiska: doktorant/stypendysta

Wymagania:

  • Stypendysta zadeklaruje udział w rekrutacji do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2021/2022. Podpisanie umowy stypendialnej uzależnione będzie od pomyślnego przejścia przez stypendystę procesu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej.

  • Stypendysta posiada tytuł zawodowy magistra w dziedzinie nauk przyrodniczych.

  • Stypendysta jest zainteresowany tematyką związaną z biologią molekularną, inżynierią genetyczną oraz immunologią. Wiedza w tym zakresie będzie dodatkowym atutem.

  • Stypendysta wykazuje znajomość podstawowych metod/technik laboratoryjnych stosowanych w biologii/biotechnologii (klonowanie genów, otrzymywanie i oczyszczanie białek). Znajomość technik stosowanych w immunologii (np. ELISA, Western Blot, cytometria przepływowa) oraz pracy z materiałem roślinnym będzie dodatkowym atutem.

  • Stypendysta wykazuje znajomość podstawowych metod statystycznej analizy wyników oraz ich prezentacji w formie graficznej.

  • Stypendysta jest chętny do pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi i asystowaniu przy procedurach badawczych przeprowadzanych na zwierzętach (owce).

  • Stypendysta zna języka angielski w stopniu bardzo dobrym.

  • Doświadczenie w prowadzeniu badań finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki lub Narodowego Centrum Badań i Rozwoju będzie dodatkowym atutem.

  • Stypendysta jest sumienny, dokładny, komunikatywny, umie pracować samodzielnie oraz w zespole.

Termin składania ofert:  4 czerwca 2021, godz. 23.59.

Zgłoszenia należy składać drogą elektroniczną na adres m.kesik@nil.gov.pl, podając w tytule wiadomości: „Doktorant OPUS 18”.

Wybrani przez komisję rekrutacyjną kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowy, które będą odbywać się w siedzibie Narodowego Instytutu Leków

Pełna treść ogłoszenia znajduje się tutaj.