GALA POLSKIEJ NAGRODY INTELIGENTNEGO ROZWOJU 2019

OŚWIADCZENIE Dyrektora Instytutu Parazytologii im. Witolda Stefańskiego W SPRAWIE PREPARATU PRZECIWPASOŻYTNICZEGO „GERMITOX”
9 grudnia 2019
Posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Parazytologii
17 grudnia 2019

W dniach 28-29 listopada 2019 r. w Uniejowie odbyła się GALA POLSKIEJ NAGRODY INTELIGENTNEGO ROZWOJU 2019. Misją przyświecającą inicjatorom wyróżnienia jest popularyzowanie i promowanie proinnowacyjnego sposobu myślenia. Nagrody są wręczane zarówno dla całych organizacji, jak i za indywidualne osiągnięcia. Organizatorem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju jest Centrum Inteligentnego Rozwoju. Partnerem Merytorycznym jest Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju przy Politechnice Śląskiej. Partnerem medialnym nagrody są sekcje tematyczne: Rzecz o Innowacjach, Rzecz o Inwestycjach, a także program goPL.

Podczas uroczystej Gali wyróżniono autorów najbardziej innowacyjnych projektów i nowatorskich inwestycji, które już lub w przyszłości mogą przełożyć się na rozwój polskiej i globalnej gospodarki.

Laureatkami czwarta edycja Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019 w kategorii Naukowiec przyszłości są:

  • dr hab. Justyna Bień-Kalinowska za realizację projektu „Trichinella britovi jako potencjalny czynnik zachorowań na włośnice – porównanie białkowych stadiów rozwojowych T. britovi z wykorzystaniem technik z zakresu proteomiki oraz wskazanie białek o potencjale immunodiagnostycznym” ,
  • mgr Aleksandra Cybulska za realizację projektu „Występowanie oraz analiza zmienności genetycznej no cieni z rodzaju Trichinella u wolno żyjących zwierząt” oraz „Seroprawalencja Trichinella u różnych gatunków zwierząt mięsożernych z wykorzystaniem soku mięsnego”.

GALI towarzyszyło szereg wykładów i tematycznych dyskusji panelowych.  Dr hab. Justyna Bień-Kalinowska została zaproszona do uczestnictwa w panelu zatytułowanym ‘Life science”, podczas którego zaprezentowała wyniki swoich badan.

W imieniu mgr Aleksandry Cybulskiej nagrodę odebrała prof. dr hab. Bożena Moskwa, Dyrektor Instytutu.