Posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Parazytologii

GALA POLSKIEJ NAGRODY INTELIGENTNEGO ROZWOJU 2019
17 grudnia 2019
Patent dla IP PAN
17 lutego 2020

W dniu 10 grudnia 2019 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Naukowej Instytutu.

Do najważniejszych spraw procedowanych podczas posiedzenia było: zatwierdzenie sposobów przeprowadzania przez Radę Naukową Instytutu Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN czynności w postępowaniach przy nadawaniu stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego, aktualizacja Regulaminu Szkoły Doktorskiej BioPlanet, zaopiniowanie kandydatury prof. Aleksandra Demiaszkiewicza na promotora rozprawy doktorskiej realizowanej w ramach Szkoły Doktorskiej BioPlanet,  powołanie Komisji do oceny pracowników naukowych oraz  aktualizacja Regulaminu Rady Naukowej.