Dr hab. Justyna Bień-Kalinowska laureatką Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019 w kategorii ”Naukowiec przyszłości”

Eighth International Symposium on Molecular Insect Science
4 września 2019
Wizyta dr hab. Grzegorza Karbowiaka, prof. nadzw. IP PAN w Instytucie Parazytologii Słowackiej Akademii Nauk w Koszycach
13 września 2019

Dr hab. Justyna Bień-Kalinowska, prof. nadzw. IP PAN  została laureatką Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019 w kategorii ”Naukowiec przyszłości” za realizację projektu pt. Trichinella britovi jako potencjalny czynnik zachorowań ludzi na włośnicę- porównanie profili białkowych stadiów rozwojowych T. britovi z wykorzystaniem technik z zakresu proteomiki oraz wskazanie białek o potencjale immunodiagnostycznym.
26 lipca 2019 roku na portalu Rzeczpospolita w sekcji „Rzecz o Innowacjach” ukazała się publikacja nt. realizowanych w ramach projektu badań pt. „Opanować włośnicę”.

29 listopada dr hab. J. Bień-Kalinowska zaprezentuje wyniki swoich badań podczas panelu: „Preludium innowacji – Life Science”.

Główna uroczystość wręczenia Nagród w formie statuetek odbędzie 29 listopada w Uniejowie podczas Gali Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju.

Inicjatorem i Organizatorem nagrody jest Centrum Inteligentnego Rozwoju. Partnerem medialnym sekcje tematyczne „Rzecz o Innowacjach i Inwestycjach” oraz  program „goPL”. Partnerem merytorycznym jest Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju przy Politechnice Śląskiej.

7 Rzecz o Innowacjach – 26 07 2019

PNIR2019 – Certyfikat – Dr hab Justyna Bień-Kalinowska