Wizyta dr hab. Grzegorza Karbowiaka, prof. nadzw. IP PAN w Instytucie Parazytologii Słowackiej Akademii Nauk w Koszycach

Dr hab. Justyna Bień-Kalinowska laureatką Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019 w kategorii ”Naukowiec przyszłości”
13 września 2019
34 International Union of Game Biologist Congress (IUGB)
16 września 2019

Od dnia 24 do 31 sierpnia 2019 roku w Instytucie Parazytologii Słowackiej Akademii Nauk w Koszycach przebywał dr hab. Grzegorz Karbowiak.  Jego pobyt związany był z realizacją wspólnego tematu badawczego pt. ”The place of carnivores in transmission diseases of zoonotic foci”. Realizacja tematu przewidziana jest na lata 2019-2021.

                Podczas 8 dniowego pobytu w Instytucie Parazytologii SAN, dr hab. G. Karbowiak we współpracy z dr Michalem Stanko dokonał identyfikacji kleszczy z rodziny Ixodidae zebranych ze ssaków drapieżnych z okolic Koszyc, Nitry oraz Preszova. Badania lisów wykazały pasożytowanie pięciu gatunków kleszczy – kleszcza pospolitego Ixodes ricinus, kleszcza łąkowego Dermacentor reticulatus, kleszcza jeżowego Ixodes (Pholeoixodes

hexagonus, kleszcza lisiego Ixodes (Pholeoixodescrenulatus oraz kleszcza nożycogłaszczkiego Haemaphysalis concinna.

Zidentyfikowanie kleszcza lisiego na Słowacji jest nowym odkryciem – do tej pory notowany był na terenie Polski oraz Czech. Odkrycie to ma duże znaczenie epidemiologiczne. Kleszcze z rodzaju Pholeoixodes są potencjalnymi przenosicielami chorób odkleszczowych, w tym boreliozy, ze zwierząt dzikich na zwierzęta domowe i człowieka. Na obszarze Europy Środkowej wzrasta populacja lisów oraz jenotów, które nie mieszcząc się już w środowisku naturalnym – lasach i łąkach – coraz częściej wkraczają na tereny zurbanizowane, stając się źródłem infekcji.

 

Na zdjęciu – samica Ixodes crenulatus.