Eighth International Symposium on Molecular Insect Science

XXI Międzynarodowe Sympozjum „Stawonogi pasożytnicze, alergogenne i jadowite- znaczenie medyczne i sanitarne” w Janowcu nad Wisłą
30 lipca 2019
Dr hab. Justyna Bień-Kalinowska laureatką Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019 w kategorii ”Naukowiec przyszłości”
13 września 2019

W dniach 7-10 lipca 2019 r.  w Sitges (prowincja Barcelona) odbyło się Eighth International Symposium on Molecular Insect Science. Cykl tych konferencji organizowany jest od 1989 roku i stał się jednym z najważniejszych wydarzeń naukowych z dziedziny entomologii. Tegoroczne sympozjum skupiało się na najnowszych badaniach podstawowych i aplikacyjnych z zakresu molekularnych nauk o owadach. Prezentowane wykłady i plakaty obejmowały tematykę fizjologii i neurobiologii owadów, ich ewolucji oraz adaptacji do zmian klimatu. Szeroko omówiono też rolę owadów jako wektorów patogenów oraz metody ich zwalczania.

Instytut Parazytologii reprezentowała dr Anna Wrońska, która  przedstawiła wyniki badań w formie posteru pt.: „Immunodetection of IL-1α and IL-1β in Galleria mellonella (Lepidoptera) hemocytes after fungal infection” autorstwa  Anna Wrońska, Mieczysława Boguś, Agata Kaczmarek.  Wyniki badań wykazały, że w hemocytach G. mellonella obecne są dwie cytokiny IL-1α i IL-1β. Ich ilość wzrasta u owadów po infekcji entomopatogennym grzybem Conidiobolus coronatus.