Posiedzenie Rady Naukowej IP PAN

Międzyuczelniane Sympozjum Biotechnologiczne „Symbioza 7”
14 czerwca 2018
57. Dzień Kliniczny Parazytologii Lekarskiej
8 lipca 2018

W dniu 12 czerwca 2018 r.

odbyło się kolejne posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Parazytologii im. W. Stefańskiego PAN. W czasie posiedzenia przyjęto projekt badań statutowych na rok 2018, uaktualniono Statut Instytutu i Regulamin Rady Naukowej, powołano recenzentów rozprawy doktorskiej, a także zajmowano się sprawami osobowymi.