57. Dzień Kliniczny Parazytologii Lekarskiej

Posiedzenie Rady Naukowej IP PAN
8 lipca 2018
Konferencja „Przyszłość Polskiej Akademii Nauk i jej Instytutów Naukowych”
26 lipca 2018

W dniu 15 czerwca 2018 roku

w Łodzi odbył się 57. Dzień Kliniczny Parazytologii Lekarskiej nt. „Choroby pasożytnicze i grzybice – aktualny problem zdrowia publicznego”, organizowany przez Polskie Towarzystwo Parazytologiczne ŁO, Zespół Parazytologii i Mykologii Komitetu Biologii Organizmalnej II Wydziału PAN oraz Katedrę Biologii i Parazytologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

W konferencji uczestniczyły: mgr Aleksandra Cybulska, mgr Sylwia Grzelak, mgr Aleksandra Kornacka, mgr Anna Myczka, dr hab. Justyna Bień oraz prof. dr hab. Bożena Moskwa.

Konferencja składała się z trzech sesji i obejmowała 24 referaty dotyczące różnych aspektów parazytologii klinicznej i środowiskowej. Uczestniczki wygłosiły 4 referaty:

  • Wykrywanie Anaplasma sp. w tkankach metodami molekularnymi/Detection of Anaplasma sp. in tissues by molecular methods – mgr Anna Myczka;
  • Identyfikacja antygenów eksrecyjno-sekrecyjnych larw mięśniowych Trichinella spiralis i Trichinella britovi rozpoznawanych przez surowice od pacjentów ze zdiagnozowaną włośnicą/Identification of Trichinella spiralis and Trichinella britovi muscle larvae excretory-secretory proteins recognized by sera of patients with trichinellosis – mgr Sylwia Grzelak, prof. dr hab. Bożena Moskwa, prof. dr hab. Jerzy Stefaniak, dr hab. Justyna Bień;
  • Rola gatunków inwazyjnych w rozprzestrzenianiu nicieni z rodzaju Trichinella w środowisku naturalnym w Polsce/The role of invasive species in spreading of nematodes from the genus Trichinella in the natural environment in Poland – mgr Aleksandra Cybulska;
  • Występowanie przeciwciał przeciw Toxoplasma gondii and Neospora caninum u szopów praczy (Procyonlotor) z Czech, Niemiec i Polski/Occurrence of antibodies against Toxoplasma gondii and Neospora caninum in racoons (Procyonlotor) from the Czech Republic, Germany and Poland – mgr Aleksandra Kornacka.

Prof. dr hab. Bożena Moskwa przewodniczyła jednej z sesji DKPL.