Międzyuczelniane Sympozjum Biotechnologiczne „Symbioza 7”

Zajęcia ze studentami w IP PAN
30 maja 2018
Posiedzenie Rady Naukowej IP PAN
8 lipca 2018

W dniach 11 – 13 maja 2018 r.

na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się międzynarodowa Konferencja Naukowa „Symbiozy 7”. Konferencja odbywała się w języku angielskim.

W konferencji uczestniczyła mgr Anna Myczka z plakatem pt.:

The new parasite species of the genus Taenia in Poland” (A. Myczka, K. Filip, A. Demiaszkiewicz).