Konferencja „Przyszłość Polskiej Akademii Nauk i jej Instytutów Naukowych”

57. Dzień Kliniczny Parazytologii Lekarskiej
8 lipca 2018
Termomodernizacja budynku należącego do Instytutów naukowych PAN
27 lipca 2018

W dniach 13-14 lipca 2018 r.

w Ośrodku Badawczo-Konferencyjnym Instytutu Matematycznego PAN w Pałacu w Będlewie odbyła się konferencja „Przyszłość Polskiej Akademii Nauk i jej Instytutów Naukowych”. W konferencji uczestniczyli członkowie Prezydium PAN oraz Dyrektorzy Instytutów PAN. Do udziału w konferencji zostali zaproszeni również Podsekretarz Stanu w MNiSW Pan Piotr Müller oraz Przewodniczący fundacji na Rzecz Nauki Polskiej prof. Piotr Żylicz.

Tematami wiodącymi konferencji były: nowelizacja Ustawy o PAN; miejsce Instytutów w reformie PAN; założenia ewaluacji instytutów naukowych PAN; problemy instytutów PAN, w tym instytutów kat. B wobec wyzwań cywilizacyjnych i rynkowych. Dyskusje prowadzono w ramach V Sesji panelowych.

Dyrektor Instytutu Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN została zaproszona do wystąpienia w panelu V: Problemy instytutów PAN wobec wyzwań cywilizacyjnych i rynkowych.