Zebranie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego

Posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Parazytologii
12 marca 2018
Zajęcia ze studentami w IP PAN
30 maja 2018

W dniu 15 lutego 2018 r.

w siedzibie Instytutu Parazytologii im. W. Stefańskiego PAN odbyło się zebranie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego. Podczas zebrania zatwierdzono sprawozdania z działalności Zarządu Głównego i Oddziałów PTP, omówiono prace nad organizacją XXV Zjazdu PTP, który odbędzie się w Warszawie w dniach 9-12 września 2019 r.