Zajęcia ze studentami w IP PAN

Zebranie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego
12 marca 2018
Międzyuczelniane Sympozjum Biotechnologiczne „Symbioza 7”
14 czerwca 2018

Pracownicy Instytutu Parazytologii im. W. Stefańskiego (dr Katarzyna Goździk, dr hab. Justyna Bień) byli zaangażowani w realizację fakultetu laboratoryjnego ze studentami Wydziału Biologii II stopnia Uniwersytetu Warszawskiego, studentami farmacji i nauk biomedycznych w ramach projektu pt. „Modele laboratoryjne diagnostyki parazytologicznej”. Zajęcia prowadzono w semestrze letnim od 16 kwietnia do 5 czerwca, 2018 roku.

Koordynatorem zajęć był Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego a partnerami spoza UW byli Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN w Warszawie i AmerLab Sp. z o.o, Laboratorium Diagnostyki Zarażeń Pasożytniczych i Odzwierzęcych (UW/WUM).

Celem ćwiczeń było zapoznanie studentów z zasadami diagnozowania schorzeń pasożytniczych u zwierząt i ludzi wykorzystując modele laboratoryjne. Studenci realizując te zajęcia poznali gatunki chorobotwórcze oraz zapoznali się z zasadami identyfikowania pasożytów metodami parazytologicznymi, immunologicznymi i molekularnymi.

Pracownicy Instytutu Parazytologii w ramach fakultetu przeprowadzili zajęcia pt.:

  1. Pierwotniaki pasożytujące w tkankach Neospora sp., Toxoplasma gondii i sporowce tkankowe w ramach których studenci zapoznali się z hodowlą pasożytniczego pierwotniaka Neospora caninum i Toxoplasma gondii, metodami serologicznymi (ELISA, Western Blot, IFA) i molekularnymi wykorzystywanymi w diagnozowaniu neosporozy.
  2. Diagnostyka zarażenia Trichinella spp. w ramach którego studenci zapoznali się z metodami laboratoryjnymi wykorzystywanymi w diagnostyce włośnicy tj. ELISA, dwukierunkowa elektroforeza oraz immunoblot. Studenci wykorzystując komercyjny zestaw ELISA zbadali dynamikę odpowiedzi immunologicznej na podstawie poziomu przeciwciał klasy IgG w surowicach pochodzących od eksperymentalnie zarażonych zwierząt.