Posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Parazytologii

Granty
15 lutego 2018
Zebranie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego
12 marca 2018

W dniu 23 stycznia 2018 r.

odbyło się kolejne posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Parazytologii im. W. Stefańskiego PAN. W posiedzeniu uczestniczył prof. dr hab. Romuald Zabielski, Przewodniczący Rady Kuratorów Wydziału Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN. Posiedzenie Rady było podzielone na dwie części.

W części otwartej wręczono dyplom doktora nauk biologicznych dr Michalinie Kazek.

Po prezentacji Dyrektor Instytutu, prof. dr hab. Bożeny Moskwy, podsumowującej działalność Instytutu w 2017 r. wysłuchano sprawozdań z realizacji wybranych tematów statutowych:

  1. Wpływ infekcji entomopatogennym grzybem Conidiobolus coronatus na poziom wybranych białek szoku cieplnego (HSP) w hemolimfie larw Galleria mellonella (temat 8) – dr inż. Anna Wrońska;
  2. Klonowanie i ekspresja białek pasożytniczych helmintów (temat 13) – mgr inż. Alicja Sielicka;
  3. Badanie pasożytów szopów praczy (Procyon lotor) (tematy 19, 20) – mgr Aleksandra Cybulska i mgr Aleksandra Kornacka;
  4. Utrzymanie unikatowej hodowli jeleniowatych w Fermie w Kosewie Górnym (temat 21) – mgr inż. Marek Bogdaszewski, mgr Żaneta Steiner-Bogdaszewska.

W części zamkniętej zatwierdzono sprawozdanie z działalności naukowej Instytutu w roku 2017, podjęto uchwałę o wszczęciu postępowania o nadanie tytułu profesora nauk biologicznych dr hab. Grzegorzowi Karbowiakowi oraz zatwierdzono plan finansowy Instytutu Parazytologii na rok 2018.