Promocja doktorów habilitowanych i doktorów

Konkurs na stanowisko adiunkta
25 maja 2015
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
12 grudnia 2017

1 czerwca 2016

Święto Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego – promocja doktorów habilitowanych i doktorów

Podczas święta Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, dnia 1 czerwca 2016 odbyła się promocję doktorów habilitowanych i doktorów. Z rąk Rektora prof. dr hab. Ryszarda Góreckiego oraz Dziekana Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM prof. dr hab. Tadeusza Kamińskiego dyplom doktora habilitowanego nauk biologicznych w zakresie biologia-parazytologia odebrała nasza koleżanka dr Justyna Bień z Pracowni Fizjopatologii.