Dr Katarina Reiterova – gościem Instytutu Parazytologii

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
12 grudnia 2017
Posiedzenie Rady Naukowej
25 czerwca 2016

6-10 czerwca 2016

Wizyta gościa z Instytutu Parazytologii Słowackiej Akademii Nauk w Koszycach

W dniach 6-10 czerwca 2016 r. w Instytucie przebywała dr Katarina Reiterova z Instytutu Parazytologii Słowackiej Akademii Nauk w Koszycach. Wizyta odbyła się w ramach międzynarodowej współpracy na zasadach wymiany bezdewizowej pomiędzy Polską a Słowacką Akademią Nauk. Aktualnie realizowany jest wspólny projekt badawczy pt.” Molekularna epidemiologia niebezpiecznych parazytoz człowieka i zwierząt (toksoplazmoza, neosporoza). Neosporoza i toksoplazmoza należą do parazytoz powodowanych przez blisko spokrewnione gatunki pasożytniczych pierwotniaków. Występują one w środowisku naturalnym i sylwatycznym, w Polsce i Słowacji powodując ronienia u zwierząt, a tym samym znaczne straty gospodarcze. Celem podjętych badań jest ocena występowania neosporozy i toksoplazmozy u zwierząt fermowych oraz u zwierząt żyjących w środowisku naturalnym w aspekcie ryzyka przenikania i krążenia pasożytów pomiędzy tymi środowiskami.

Badania będą realizowane w latach 2016-2018. Koordynatorem badań z ramienia Instytutu Parazytologii PAN jest prof. dr hab. Bożena Moskwa. W realizacji badań uczestniczy Pracownia Fizjopatologii.