III Międzynarodowa Konferencja w Erewaniu

Zjazd Słuchaczy Studiów Podyplomowych w Kosewie Górnym
24 października 2017
I Konferencja Naukowo Szkoleniowa w Ciechanowcu
10 listopada 2017

W dniach 25 września – 01 października 2017 r.

na zaproszenie profesora Sergieja Movsesiana, kierownika Naukowego Centrum Zoologii i Hydrobiologii Narodowej Akademii Nauk Republiki Armenii, prof. dr hab. Bożena Moskwa oraz prof. dr hab. Aleksander Demiaszkiewicz uczestniczyli w III Międzynarodowej Konferencji 

BIOLOGICAL DIVERSITY AND CONSERVATION PROBLEMS OF THE FAUNA”.

Konferencja została zorganizowana przez Naukowe Centrum Zoologii i Hydrobiologii Narodowej Akademii Nauk Republiki Armenii, Instytut Ekologii i Ewolucji im. A.N Sewertsowa Rosyjskiej Akademii Nauk oraz Amerykański Uniwersytet Armenii (Centrum Ochrony Środowiska).

Konferencja odbyła się w Erewaniu (Armenia), w siedzibie Amerykańskiego Uniwersytetu Armenii. Podczas ceremonii otwarcia prof. Bożena Moskwa odczytała adres okolicznościowy wraz z życzeniami dalszych sukcesów w badaniach naukowych.

Profesor A. Demiaszkiewicz wygłosił referat pt. American fluke Fascioloides magna (bassi, 1875) – A threat for cervids (Cervidae) in Poland” (współautorzy: Pyziel A.M., Filip K.J.).
Profesor B. Moskwa wygłosiła referat pt. „Blood-sucking nematode Ashworthius sidemi: from  wildlife to cattle” (współautorzyBień J., Cybulska A., Kornacka A., Goździk K., Cabaj W.).

Podczas 8 sesji naukowych wysłuchano 118 prezentacji ustnych poruszających zagadnienia z zakresu zróżnicowania biologicznego i problemów ochrony fauny.

Jednym z punktów konferencji było zwiedzanie stacji terenowej Centrum Zoologii i Hydrobiologii, gdzie prowadzone są między innymi badania nad krzyżówką muflona kaukaskiego i owcy domowej oraz królików zarażonych różnymi gatunkami nicieni z rodzaju Trichinella. Niezwykle interesująca była również wycieczka nad jezioro Sewan, które stwarza nieograniczone możliwości dla pozyskiwania materiału biologicznego do prowadzenia badań.