Zjazd Słuchaczy Studiów Podyplomowych w Kosewie Górnym

Obrona pracy doktorskiej
20 listopada 2017
III Międzynarodowa Konferencja w Erewaniu
24 października 2017

W dniach 30 września 2017 – 1 października 2017 r.

Stacja Badawcza Instytutu Parazytologii PAN w Kosewie Górnym gościła Słuchaczy Studiów Podyplomowych „Choroby Zwierząt Nieudomowionych” oraz organizatorów Studiów, dr Agnieszkę Jackowską-Tracz oraz dr Jana Wiśniewskiego z Katedry Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego SGGW w Warszawie.

Tematyka zjazdu dotyczyła ważnych, z punktu widzenia lekarzy weterynarii, aspektów związanych z hodowlą fermową jeleniowatych w Polsce. Pierwszego dnia zjazdu Słuchaczy przywitał Kierownik Stacji Badawczej IP PAN w Kosewie Górnym, pan Marek Bogdaszewski, wygłaszając wykład na temat hodowli fermowej jeleniowatych w Polsce i na świecie. Następnie Kierownik Stacji wraz z panem Pawłem Bogdaszewskim, również będącym pracownikiem Stacji, przedstawili informacje dotyczące praktycznych zabiegów, którym poddawane są zwierzęta fermowe. Informacje teoretyczne słuchacze mogli zweryfikować podczas zajęć praktycznych w odłowni. Tam dowiedzieli się o sposobach unieruchamiania zwierząt, rodzajach i zasadach działania poskromów dla jeleniowatych. W zajęciach wykorzystano zwierzęta utrzymywane na Stacji. Tego samego dnia na terenie Stacji znaleziono jelenia zaplątanego porożem w siatkę ogrodzenia jednej z kwater. Sytuacja wymusiła przełożenie kolejności zajęć z immobilizacji zwierząt, która była planowana na drugi dzień zjazdu. Słuchacze uczestniczyli w immobilizacji zwierzęcia przeprowadzonej przez dr Michała Krzysiaka z BPN oraz w oswobodzeniu zwierzęcia. Tego samego dnia pani Żaneta Steiner-Bogdaszewska z IP PAN przestawiła na przykładzie nagrań i filmików z terenu Stacji, prawidłowy behawior jeleniowatych oraz zachowania zwierząt, które powinny budzić zaniepokojenie lekarza weterynarii opiekującego się stadem. Ostatnia prezentacja, przedstawiona pierwszego dnia zjazdu, dotyczyła aspektów praktycznych związanych z kontrolą skuteczności odrobaczania zwierząt i została przedstawiona przez dr Annę Pyziel z IP PAN. Po długim dniu Słuchacze wraz z Organizatorami odpoczęli przy ognisku.

Kolejny dzień zjazdu rozpoczęto od wysłuchania wykładu dr Michała Krzysiaka z BPN na temat przeprowadzania immobilizacji u dzikich zwierząt. Następnie pan Marek Bogdaszewski omówił akty prawne regulujące utrzymywanie jeleniowatych w hodowli fermowej, zwracając uwagę Słuchaczy na brak spójności aktów prawnych i wynikające z tego problemy w interpretacji przepisów. Zjazd specjalizacyjny Słuchacze zakończyli Zwiedzaniem Stacji IP PAN w Kosewie Górnym.

 

Opracowała: dr Anna M. Pyziel

Zdjęcia: mgr. Żaneta Steiner