I Konferencja Naukowo Szkoleniowa w Ciechanowcu

III Międzynarodowa Konferencja w Erewaniu
24 października 2017
XXI Festiwal Nauki
16 listopada 2017

W dniach 26-29 września 2017 roku

odbyła się I Konferencja Naukowo Szkoleniowa „Parazytozy Zwierząt – aktualne zagrożenia – nowe rozwiązania terapeutyczne i profilaktyczne”.

Pomysłodawcą i głównym organizatorem konferencji był Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Lublinie. Konferencja miała miejsce w Muzeum Rolnictwa im. Księdza Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu.

Była to pierwsza konferencja w całości dedykowana najnowszym osiągnięciom parazytologii weterynaryjnej. Zaprezentowano 40 doniesień konferencyjnych w 7 sesjach tematycznych, w których uczestniczyli lekarze weterynarii ze wszystkich Wydziałów Medycyny Weterynaryjnej w Polsce, Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach, Państwowego Zakładu Higieny oraz lekarze klinicyści.

Pracownicy Instytutu Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN zaprezentowali prace dotyczące parazytoz zwierząt towarzyszących i dzikich.

Dr hab. Jakub Gawor, prof. nadzw. IP PAN przedstawił wykłady:

  • „Zwalczanie parazytoz koni w aspekcie lekooporności”
  • „Rola ESCCAP w propagowaniu profilaktyki parazytoz zwierząt towarzyszących”

Dr Anna Pyziel wygłosiła referat:

  • „Oporność Haemonchus contortus na fenbendazol przyczyną niezadowalającej skuteczności odrobaczania żubrów linii nizinno-kaukaskiej (Avesta Visentpark, Szwecja)” (autorzy: Anna M. Pyziel, Aleksander W. Demiaszkiewicz).

Lek. wet. Katarzyna Filip zaprezentowała prace:

  • „Aswortioza – nowe zagrożenie dzikich i domowych przeżuwaczy” (autorzy: Aleksander W. Demiaszkiewicz, Katarzyna J. Filip, Anna M. Pyziel)
  • Parafasciolopsis fasciolaemorpha w populacji łosia w Polsce potencjalnym zagrożeniem dla domowych przeżuwaczy” (Katarzyna J. Filip, Aleksander W. Demiaszkiewicz)

Jednym z punktów konferencji była wycieczka do Białowieży, w trakcie której uczestnicy mieli okazję zwiedzić multimedialne Muzeum Przyrodniczo-Leśne oraz rezerwat ścisły Białowieskiego Parku Narodowego.