Wizyta w Instytucie Parazytologii Słowackiej Akademii Nauk w Koszycach

Wizyta w Instytucie Zoologii im. I.I. Schmallhausena w Kijowie
20 grudnia 2016
Seminarium w IP PAN
20 grudnia 2016

Wizyta w Instytucie Parazytologii Słowackiej Akademii Nauk w Koszycach

W dniach 07-11 listopada 2016 r. prof. dr hab. Bożena Moskwa i dr hab. Justyna Bień przebywały w Instytucie Parazytologii Słowackiej Akademii Nauk w Koszycach. Wizyta odbywała się w ramach wymiany bezdewizowej pomiędzy Polską Akademią Nauk a Słowacką Akademią Nauk. Aktualnie realizowany jest projekt pt.”Molecular epidemiology of serious parasitoses of human and animals (toxoplasmosis, neosporosis)” podpisany na lata 2016-2018. W czasie pobytu weryfikowano wyniki testu ELISA, przygotowano odpowiedzi na recenzję wspólnej publikacji, a także zakończono prace edytorskie kolejnej wspólnej publikacji.
Prof. Bożena Moskwa, Dyrektor Instytutu spotkała się z nowym Dyrektorem Instytutu Parazytologii w Koszycach dr Ivicą Hromadową. Omówiono zakres i zasady dalszej współpracy.