Seminarium OW PTP

13th European Multicolloquium of Parasitology
22 października 2021
Praca w IP PAN – stanowisko stypendysta/doktorant
22 października 2021

W dniu 18 października 2021 roku

odbyło się seminarium Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego oraz Zakładu Parazytologii, Instytutu Biologii Funkcjonalnej i Ekologii WB UW. Ze względów epidemiologicznych seminarium odbyło się w formie prezentacji on-line.

 

Prelegentką była dr Aleksandra Cybulska (IP PAN), która przedstawiła wyniki badań pt. „Zwierzęta wolno żyjące jako rezerwuar nicieni z rodzaju Trichinella”. W ramach badań wykazano, że nicieniami z rodzaju Trichinella zarażonych było ok. 8 % przebadanych zwierząt, a dominującym gatunkiem włośnia występującym w środowisku leśnym jest T. britovi. Stwierdzono również utrzymujące się zarażenia nicieniami z rodzaju Trichinella u zwierząt wolno żyjących wskazujące, że monitoring epidemiologiczny występowania włośni w środowisku naturalnym powinien być kontynuowany.