Praca w IP PAN – stanowisko stypendysta/doktorant

Seminarium OW PTP
22 października 2021
Pożegnanie dr hab. Sławomira Kornasia
23 listopada 2021

Konkurs na stanowisko doktoranta w ramach grantu NCN Preludium-Bis
z rekrutacją do Szkoły Doktorskiej BioPlanet.

 

Termin rozpoczęcia składania ofert: 21 październik 2021.

Termin zakończenia składania ofert: 19 listopad 2021, do godz. 16:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 26 listopad 2021.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się tutaj.