II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauki przyrodnicze na rzecz człowieka i środowiska”

Oferta pracy na stanowisko asystenta
10 września 2020
Posiedzenie Rady Naukowej Instytutu
3 listopada 2020

Dnia 27.10.2020

odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauki przyrodnicze na rzecz człowieka i środowiska” organizowana przez Fundację na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL. Ze względu na sytuację epidemiologiczną Konferencja odbywała się w formie spotkania on-line.

Podczas konferencji starano się odpowiedzieć na pytania: W jaki sposób nauki przyrodnicze pomagają człowiekowi i środowisku? Jakie konsekwencje niosą prowadzone przez naukowców badania? Jakie są najważniejsze osiągnięcia w naukach przyrodniczych w ostatnich latach? Jakie płyną z nich praktyczne korzyści? Czy postęp zawsze jest korzystny?

Instytut Parazytologii reprezentowała mgr Aleksandra Cybulska, która przedstawiła wyniki badań podczas prezentacji pt.: „Obcy w Polsce – czy gatunki inwazyjne są rezerwuarem Trichinella spp. w środowisku naturalnym?” autorstwa: Aleksandra Cybulska (IP PAN), Aleksandra Kornacka-Stackonis (IP PAN), Marcin Popiołek (UWr), Bożena Moskwa (IP PAN). W ramach badań wykazano, że gatunki inwazyjne takie jak szop pracz i jenot są żywicielami dla Trichinella spp.

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem badaczy z wielu obszarów nauk przyrodniczych, jak również tych obejmujących inne pokrewne dziedziny nauki.