Posiedzenie Rady Naukowej Instytutu

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauki przyrodnicze na rzecz człowieka i środowiska”
3 listopada 2020
Pożegnanie prof. dr hab. Teresy Pojmańskiej
4 listopada 2020

W dniu 27 października 2020 r.

odbyło się kolejne posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Parazytologii. Do najważniejszych spraw omawianych podczas posiedzenia należały wyniki okresowej oceny Instytutu przeprowadzonej przez Komisję Rady Kuratorów Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN oraz plany badawcze na lata 2021-2023.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną związaną z COVID-19 posiedzenie Rady odbyło się w trybie on-line.