XXI Międzynarodowe Sympozjum „Stawonogi pasożytnicze, alergogenne i jadowite- znaczenie medyczne i sanitarne” w Janowcu nad Wisłą

PIKNIK POLSKIEJ AKADEMII NAUK „NAUKA TEŻ SZTUKA!” W OLSZTYNIE
13 czerwca 2019
Eighth International Symposium on Molecular Insect Science
4 września 2019

W dniach od 4 do 6 czerwca 2019 r. w Janowcu nad Wisłą odbyło się XXI Międzynarodowe Sympozjum „Stawonogi pasożytnicze, alergogenne i jadowite- znaczenie medyczne i sanitarne”. Konferencja organizowana jest przez Katedrę i Zakład Biologii i Parazytologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, oraz Fundację Na Rzecz Zwalczania Kleszczy i Profilaktyki w Chorobach Odkleszczowych. W konferencji uczestniczyli naukowcy z czołowych ośrodków w Polsce oraz ze Słowacji. Tematyka sympozjum obejmowała aktualne problemy badawcze wiążące się z pasożytniczymi stawonogami, jak występowanie kleszczy w środowisku naturalnym i w miastach, nowoczesne metody diagnostyki chorób przenoszonych przez stawonogi, bioróżnorodność genetyczna patogenów chorób transmisyjnych. Instytut Parazytologii PAN w Warszawie reprezentował dr hab. Grzegorz Karbowiak. Wygłosił referat pt. Kleszcze Ixodes crenulatus Koch, 1844 i Ixodes canisuga Johnston, 1849 – jeden czy dwa gatunki? w którym przedstawił problemy związane z taksonomią kleszczy właściwych z podrodzaju Pholeoixodes.