List intencyjny o utworzeniu Szkoły Doktorskiej

Pierwsze posiedzenie Rady Naukowej w kadencji 2019-2022
8 marca 2019
Termomodernizacja budynku należącego do Instytutów naukowych PAN
14 marca 2019

Wprowadzenie nowej Ustawy o Szkolnictwie Wyższym, jej zapisy określające zasady uzyskiwania stopnia doktora oraz prowadzenie kształcenia w ramach Szkół Doktorskich skłoniło cztery instytuty:

Muzeum i Instytut Zoologii PAN

Instytut Biologii Ssaków PAN

Instytut Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego PAN

Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN

do podjęcia działań prowadzących do utworzenia wspólnej Szkoły Doktorskiej.

W dniu 29 lutego 2019 r. w siedzibie Instytutu Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN

Dyrektorzy ww. Instytutów podpisali list intencyjny wyrażający wolę utworzenia wspólnej Szkoły Doktorskiej na zasadach zgodnych z obowiązującą obecnie Ustawą.