Pierwsze posiedzenie Rady Naukowej w kadencji 2019-2022

Mgr Aleksandra Cybulska nominowana do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019
20 lutego 2019
List intencyjny o utworzeniu Szkoły Doktorskiej
8 marca 2019

W dniu 29 stycznia 2019 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Naukowej Instytutu w kadencji 2019-2022. W posiedzeniu uczestniczyła prof. dr hab. Bożena Kamińska-Kaczmarek, Zastępca Przewodniczącego Rady Kuratorów Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN, która wręczyła nominacje członkom Rady, a także przewodniczyła posiedzeniu do ukonstytuowania się Rady.

Funkcję Przewodniczącego Rady w bieżącej kadencji  powierzono prof. dr hab. Piotrowi Kurnatowskiemu (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu), a funkcje Wiceprzewodniczących Rady prof. dr hab. Marii Doligalskiej (Uniwersytet Warszawski) oraz dr hab. Annie Rockiej, prof. nadzw. (Instytut Parazytologii). Funkcję Sekretarza Rady będzie pełniła dr hab. Justyna Bień-Kalinowska, prof. nadzw. (Instytut Parazytologii).

Podczas posiedzenia powołano stałe komisje Rady Naukowej, a także zaopiniowano pozytywnie sprawozdanie z działalności naukowej Instytutu w roku 2018.  Podczas posiedzenie Rady zaprezentowano dwa wyróżniające się tematy badań statutowych realizowanych w IP PAN w 2018

– Immunodetekcja cytokin w hemolimfie owadów (dr inż. Anna Wrońska)

– Badanie molekularnych mechanizmów interakcji pasożyt-żywiciel z wykorzystaniem

modelowego gatunku tasiemca Hymenolepis diminuta (dr hab. Daniel Młocicki).