XVI Konferencja Ukraińskiego Towarzystwa Parazytologicznego

Umowa z firmą BIOMIBO
13 września 2017
Obrona pracy doktorskiej
20 listopada 2017

W dniach 18–21 września 2017 r. we Lwowie

odbyła się XVI Konferencja Ukraińskiego Towarzystwa Parazytologicznego. Konferencja została zorganizowana we współpracy z Instytutem Zoologii im. I.I. Schmalhausa Narodowej Akademii Nauk Ukrainy oraz SZJ Gzhytskyjskim Uniwersytetem Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii.

Instytut Parazytologii reprezentowali, dr hab. Mykola Ovcharenko i dr hab. Grzegorz Karbowiak. Dr hab. M. Ovcharenko przekazał życzenia sukcesów w obradach konferencyjnych w imieniu dyrekcji Instytutu Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN, a także przedstawił historię współpracy pomiędzy Instytutem i ukraińskimi parazytologami, zapoczątkowaną przez Akademika Aleksandra Markiewicza ze strony Ukrainy i  profesora Włodzimierza Michajłowa prawie 45 lat temu. Zaznaczył, że Instytut Parazytologii był dla wielu ukraińskich badaczy drzwiami w świat europejskiej nauki. Dr hab. M. Ovcharenko został zaproszony do wygłoszenia referatu plenarnego pt. „Microparasites of invasive hydrobionts in European waters”, przedstawił wyniki swoich badań w formie prezentacji ustnej Cucumıspora dıkerogammarı – „demons” destroyer of European waters” podczas sesji naukowej „General Parasitology”, której przewodniczył.

Dr hab. Grzegorz Karbowiak był współautorem prezentacji ustnej Molecular detection of Theileria equi and Anaplasma phagocytophilum infections in horses in some regions of Ukraine” zespołu Slivinska K., Karbowiak G., Werszko J., Szewczyk T., Wróblewski Z., Víchová B., Peťko B oraz prezentacji posterowej The blood sucking arthropods of small rodents in Chornobyl exclusion zone—preliminary study”Wyniki zaprezentowano podczas sesji „Veterinary Parasitology”.

W konferencji uczestniczyli również przedstawiciele inny ośrodków naukowych w Polsce.