Umowa z firmą BIOMIBO

Oferta pracy – stypendium doktoranckie
20 września 2017
XVI Konferencja Ukraińskiego Towarzystwa Parazytologicznego
2 października 2017

W dniu 12 września 2017 r.

Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego Polskiej Akademii Nauk podpisał umowę o wykonanie badań przemysłowych z firmą BIOMIBO.

Celem umowy jest przeprowadzenie badań laboratoryjnych niezbędnych do opracowania metod wykrywania skażeń biologicznych (nicienie, tasiemce, przywry) w produktach zielarskich. Badania laboratoryjne stanowią jeden z elementów realizowanego projektu pt. „Opracowanie metod kompleksowej analizy zawartości w produktach zielarskich zanieczyszczeń biologicznych i chemicznych stanowiących zagrożenie dla zdrowia konsumentów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce” Działania 1.2 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Umowa: RPMA.01.02.00-14-5626/16