Oferta pracy na stanowisko Post-doc

UWAGA NA D-TOX PRO
26 czerwca 2017
Oferta pracy na stanowisko Post-doc
18 września 2020

Praca w Instytucie Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN – stanowisko Post-doc

Nazwa jednostki: Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Nazwa stanowiska: Post-doc

Wymagania:

  • Stopień naukowy doktora w dziedzinie biologii, biologii molekularnej lub biotechnologii*
  • Dorobek naukowy udokumentowany publikacjami z listy Journal Citation Reports
  • Doświadczenie w pracy laboratoryjnej (znajomość metod biologii molekularnej: izolacja DNA, amplifikacja DNA, elektroforeza DNA, projektowanie starterów do amplifikacji, znajomość procedury klonowania w wektorach plazmidowych, analiza restrykcyjna, przygotowanie komórek kompetentnych, transformacja komórek kompetentnych, ekspresja białek w komórkach bakteryjnych/drożdżowych)
  • Dobrze widziane kwalifikacje: obsługa programów bioinformatycznych np. Clone Manager, znajomość technik SDS-PAGE, 2DE i Western blot, ELISA
  • Samodzielność i odpowiedzialność w wykonywaniu zadań badawczych
  • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
  • Umiejętność pracy w zespole, zaangażowanie, silna motywacja do pracy, samodzielność, ciekawość naukowa.

* Zgodnie z wymogami NCN przyjęta może zostać tylko osoba, która uzyskała stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie, przy czym do okresu tego nie wlicza się przerw związanych z: urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowym urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym udzielonym na zasadach określonych w Kodeksie pracy, pobieraniem zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji i leczenia. W takiej sytuacji siedmioletni okres wydłuża się o czas trwania urlopu, o ile kandydat może to potwierdzić odpowiednim dokumentem.

Termin składania ofert: 30 sierpnia 2017, 00:00

Pełna treść ogłoszenia znajduje się tutaj: Oferta pracy-NCN SonataBis 2017

Streszczenie projektu znajduje się tutaj