Oferta pracy na stanowisko Post-doc

Oferta pracy na stanowisko Post-doc
25 lipca 2017
Oferta pracy na stanowisko asystenta
24 sierpnia 2017

Praca w Instytucie Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN – stanowisko Post-doc

Nazwa jednostki: Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Nazwa stanowiska: Post-doc

Wymagania:

  • Stopień doktora w dziedzinie nauk biologicznych lub pokrewnych;
  • wiedza i doświadczenie laboratoryjne w prowadzeniu badań przy zastosowaniu następujących technik: elektorforeza 2-D, Western Blot oraz umiejętność prowadzenia hodowli komórkowych;
  • mile widziana znajomość mikroskopii fluorescencyjnej oraz cytometrii przepływowej;
  • dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy laboratoryjnej z owadami;
  • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
  • umiejętność pisania publikacji naukowych;
  • twórcze podejście do rozwiązywania problemów naukowych.

Termin składania ofert: 30 listopada 2020.
Zgłoszenia należy składać drogą elektroniczną na adres a.wronska@twarda.pan.pl.

Wybrani przez komisję rekrutacyjną kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowy, które będą odbywać się w siedzibie Instytutu Parazytologii PAN lub w formie wideokonferencji.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się tutaj: Oferta pracy-NCN SONATA

Streszczenie projektu znajduje się tutaj