II Konferencja Młodych Naukowców

Konferencja Helminthological Days 2017, Duchonka, Słowacja
29 maja 2017
Cykl artykułów popularnonaukowych
14 czerwca 2017

W dniach 25-26 Maja 2017

odbyła się II Konferencja Młodych Naukowców w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Do wygłoszenia wykładu plenarnego została zaproszona dr inż. Anna Zawistowska-Deniziak.

Tytuł wykładu: „Różne oblicza pasożytów”.

Link do konferencji znajduje się tutaj.