Konferencja Helminthological Days 2017, Duchonka, Słowacja

UWAGA NA DETOXIC
14 lutego 2017
II Konferencja Młodych Naukowców
29 maja 2017

W dniach 8-12 Maja 2017

odbyła się międzynarodowa konferencja Helminthological Days 2017, w miejscowości Duchonka (Słowacja).

W konferencji uczestniczyło 2 pracowników Instytutu: dr inż. Katarzyna Basałaj oraz dr inż. Anna Zawistowska-Deniziak.

Prezentacje ustne:
  1. Basałaj K., Zawistowska-Deniziak A., Sielicka A., Wędrychowicz H., J Norbury L. 
    Phage display library as a useful tool for Fasciola hepatica antigen characterization. (NCN 2012/05/B/NZ6/00777)
    (abstrakt)
  2. Zawistowska-Deniziak A., Basałaj K., Sielicka A., Wesołowska A., Smooker P., Wędrychowicz H., Norbury L.
    The impact of recombinant Fasciola hepatica antigens on human macrophages, in vitro study. (2012/06/M/NZ6/00115)
    (abstrakt)